Home

Artikels

Artikel
Monday 10 December 2012

Op de redactie werken de voorbije jaren jonge Europese vrijwilligsters uit Zuid-Europa. Meestal keren ze niet terug, er zijn toch geen jobs. Maar de Europese Unie is niet gemaakt om jongeren geen toekomst te geven, neen, ze is er gekomen om telkens nieuwe generaties maximale kansen te bieden op een...Lees verder

Artikel
Monday 22 October 2012

Massabetogingen vormen heel sterke exponenten van maatschappelijke mobilisatie.Lees verder

Artikel
Thursday 4 October 2012

Lees meer in het boek Coöperaties. Hoe heroveren we de economie? In dit slotartikel vragen we ons af wat de echte kracht is van maatschappelijk ondernemen om opnieuw greep te krijgen op onze crisiseconomie. Wat valt te leren uit de prestaties van Coop en Migros? Hoe belangrijk is het dat...Lees verder

Artikel
Tuesday 2 October 2012

Het gesprek met Emma Arvidsson over de duurzame prestaties van Coop was gefocust op de ecologische aspecten van duurzaamheid . In dit interview met juriste Claudia Baumgartner kijken we vooral naar de mens. Zij is bij Coop verantwoordelijk voor de relaties tussen bedrijf en medewerkers.Lees verder

Artikel
Monday 1 October 2012

Coop presenteert zich graag als wereldkampioen duurzaamheid . En inderdaad zijn de ecologische en sociale prestaties van deze Zwitserse coöperatieve supermarktketen indrukwekkend. Op zoek dus naar het geheim van dit succes, ook bij de vrouwen van Coop. Bij wie kunnen we beter terecht dan bij projectmanager duurzaamheid Emma Arvidsson?Lees verder

Artikel
Friday 28 September 2012

Je kan in Zwitserland geen stad of dorp van enig belang bezoeken zonder Migros op te merken. Voor van alles kan je er terecht.Lees verder

Artikel
Thursday 27 September 2012

"Als Migros niet bestond, dan was Coop er nu niet meer." “We hebben nog altijd afgevaardigden, regionale raden en raden van bestuur.Lees verder

Artikel
Wednesday 26 September 2012

Lees meer in het boek Coöperaties. Hoe heroveren we de economie? Wereldkampioen in duurzame economie zijn, dat moet je verdienen elke dag. Bij Coop is het de uitdrukkelijke ambitie om wereldkampioen duurzaamheid te zijn. En bij Migros willen ze niet onderdoen, en wijzen ze op hun al heel vroege pioniersrol...Lees verder

Pages