Home

Zowel Japan als Zuid-Korea beslissen om 1 miljoen nieuwe groene jobs te creëren, de VS gaat straks voor 5 miljoen groene jobs

Soms rijpen de geesten snel. Zowel bij bv. de Internationale Arbeidsorganisatie  of IAO als bij UNEP, de milieuorganisatie van de Verenigde Naties, gooiden ze zich het voorbije jaar op de mogelijkheden van een groene economie om nieuwe jobs te creëren. Onze lezers weten dat PALA en anderen dat al veel langer doen, maar dat terzijde. Het pleidooi voor een Green New Deal van de VN, gelanceerd door UNEP in oktober vorig jaar, krijgt nu snel een pendant in de echte wereld.

Japan mikt op de groei van de groene economie en beoogt daarmee tot een miljoen nieuwe arbeidsplaatsen te scheppen. Een belangrijke maatregel daartoe zijn intrestvrije leningen voor milieuvriendelijke bedrijven.

Zuid-Korea maakt 38 miljard dollar vrij om de volgende vier jaar te investeren in zesendertig milieuprojecten. Meest in het oog springt het opzet om twee miljoen lage energiewoningen te bouwen. Ook de schoonmaak van de vier belangrijkste rivieren staat op stapel. Alles samen moet dit eveneens bijna één miljoen jobs opleveren.

En straks volgt de nog altijd grootste economie van de wereld, die van de Verenigde Staten. Want presidentskandidaat Obama beloofde in tien jaar 150 miljard dollar te investeren in milieuvriendelijke energie om daarmee ook de privésector op dat spoor krijgen. Die investering moet vijf miljoen nieuwe jobs opleveren - in de eerste plaats voor veteranen van de Irak- en Afghanistanoorlogen - en de Amerikaanse industrie in koppositie brengen voor de groene toptechnologie van de toekomst.

Het Green Jobs Initiative, dat de IAO neemt in samenwerking met UNEP en de internationale werkgevers- en werknemersorganisaties geeft cijfers over het potentieel van de groene economie. Zo zou het aantal werknemers in de windenergie kunnen stijgen tot ruim twee miljoen tegen 2030, tot bijna zes en een half miljoen in de zonne-energie en tot minstens twintig miljoen in de hele sector van hernieuwbare energie. Investeringen in energie-efficiënte woningen geven alleen al in Europa en de VS twee tot drie en een half miljoen extra jobs. En in ontwikkelingslanden is het potentieel nog veel groter. (DB)

Websites

Klik voor UNEP - Green economy 

Klik voor Green Jobs Initiative van IAO

Klik voor PALAbrief Van crises tot sociaalecologische economie

Klik voor PALAbrief Investeren in ecologisch duurzame toekomst is jobs creëren nu

Lees meer over een sociaalecologische economie in Van eiland tot wereld. Appèl voor een menselijke samenleving - klik hier voor meer info en bestellen

Lees ook