Accueil

Een wettelijke regeling voor fair trade?

De veelheid van labels die over de consument wordt uitgsestort, biedt keuze maar creëert tegelijk ook verwarring. Komt er wat duidelijkheid uit politieke hoek?

Utz Kapeh, Rainforest Alliance, Collibri, Efico, Coffee Alliance, Max Havelaar, kent u ze? Het zijn alle initiatieven, labels of certificeringsystemen om de consument te vertellen dat koffie of andere producten op een ecologisch duurzame wijze tot stand komen, of in sociaal verantwoorde omstandigheden, of dat de producent ook een prijs gegarandeerd krijgt waar fatsoenlijk van te leven valt.

De veelheid van labels biedt de consument keuze maar creëert tegelijk ook verwarring. Want in de winkel zijn er producten met duurzaamheidslabels die vooral of uitsluitend op de ecologische pijler steunen. Er zijn sociale labels die het respecteren van minimale arbeidsnormen centraal stellen. Sommige willen zowel ecologisch als sociaal duurzaam zijn, nog andere garanderen een minimumprijs maar scoren ecologisch niet zo goed.

Twee parlementsleden hebben op 3 februari in de Kamer een wetsvoorstel ingediend om alvast wettelijk vast te leggen wanneer het om eerlijke internationale handel gaat. Cruciaal is dat die moet steunen op de drie pijlers. Eerlijke handel moet én een leefbare minimumprijs garanderen én minimale arbeidsregels respecteren én minimale milieuregels naleven. Dit wetsvoorstel is wellicht een voorbode van Europese of zelfs mondiale regelgeving.

Wetsvoorstel voorlopig nog niet te vinden op website van de kamer

www.maxhavelaar.be

www.oww.be  Oxfam Wereldwinkels

Regio's: 

Lees ook