Accueil

India: combinatie ‘Aziatische nevel’ en opwarming bedreigt rijstoogst

De bevolking van India blijft snel toenemen. En dus heeft het land meer voedsel nodig. De oogsten van India’s belangrijkste voedselgewassen groeien nog wel. Maar die groei wordt al twintig jaar steeds kleiner. De vrees neemt toe dat daar tekorten van komen.
Onderzoek wijst uit dat de bruine vervuilde wolkenmassa die over India hangt de rijstoogst geen goed doet. Deze ‘Aziatische nevel’ zorgt voor minder zonlicht en minder regenval wat tot lagere opbrengsten leidt. Het koelingeffect van deze wolken is wel positief maar weegt daar niet tegen op. Daarbij komt dat ook de toegenomen hoeveelheid broeikasgassen, die de extra opwarming van de aarde veroorzaakt, de situatie nog verergert.
Volgens de wetenschappers zou de rijstproductie in de jaren 1985-1998 maar liefst elf procent hoger zijn geweest zonder de vervuilde wolken.
Deze roetwolken zijn in de eerste plaats het resultaat van de verbranding van fossiele brandstoffen en van ander organisch materiaal. Wie nog naar extra redenen zoekt om het verbruik van fossiele brandstoffen drastisch terug te dringen – naast het afremmen van de opwarming van de aarde – wel, hier is er één.

Wolken vertragen Indiase ‘groene revolutie’ http://igcc.ucsd.edu/research/environment/PNAS.php
Vervuiling vermindert rijstoogst http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/6206766.stm

Landen: 

Lees ook