Accueil

Werknemers zijn geen gereedschap

Om van waardig werk te kunnen spreken, moet het gaan om het uitoefenen van werk waarvoor men vrij kiest en dat een inkomen oplevert dat de behoeften van zichzelf en van het gezin dekt. Menswaardig werk respecteert tevens de arbeidsrechten van mensen. Hiertoe behoren fundamentele werknemersrechten zoals het recht op organisatie, op collectieve arbeidsonderhandelingen én op gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Belangrijk is ook dat het recht op sociale bescherming en op sociale zekerheid zijn vervuld. En er moet plaats zijn voor sociale dialoog en voor tripartiete onderhandelingen met werkgevers en overheden.

Zo was te horen op de startdag van Wereldsolidariteit vorige week. Klemtoon viel op de vrijheid van vereniging die wordt gezien als de eerste stap naar waardig werk. In het panel daarover zei Rekson Silaban van de Indonesische vakbond K-SBSI: ‘Niet zo lang geleden was Indonesië een dictatuur, en vandaag beschikt het in de regio over de beste arbeidswetten. Dankzij K-SBSI is Indonesië het eerste en enige Aziatische land dat alle vijf fundamentele arbeidsnormen van de IAO bekrachtigde. Thailand, Singapore, Maleisië en Vietnam ratificeerden de conventie voor vrijheid van vereniging niet. Dus, liggen we voor op hen, ondanks alle problemen die we hebben. Dat danken we aan onze strijd.' Toch is die strijd lang niet helemaal gestreden, benadrukt Rekson: ‘Steeds meer werknemers zijn bang om zich bij de vakbond aan te sluiten, want sommige bedrijven geven de jobs alleen maar aan niet-vakbondsleden.'

ACV-voorzitter Luc Cortebeeck wijst op de noodzaak dat vakbonden in alle landen zelf die rechten moeten afdwingen. Maar ook het internationale werk is belangrijk: ‘Eindelijk komen de waardig werk ambities terecht op de internationale agenda, stilaan ook van organisaties als Internationaal Monetair Fonds en Wereldhandelsorganisatie. Er begint beweging te komen in de Verenigde Naties.' Inderdaad, het is dringend dat de Economische en Sociale Raad van die VN een sociale bodem legt onder de wereldeconomie. Die Raad is best geplaatst om op een democratische wijze de sociale, ecologische en economische koers van de wereld uit te stippelen. En zo biedt het een dwingende leidraad voor alle gespecialiseerde organisaties zoals Internationale Arbeidsorganisatie, VN-Milieuprogramma, IMF, Wereldbank en Wereldhandelsorganisatie. (DB)

Web-TV - klik om reportage te bekijken over waardig werk en de Internationale Arbeidsorganisatie

klik voor Decent Work pagina op website IAO (websites EN / FR)

Website Decent Work - Decent Life

klik voor Gemeenschappelijke campagne Waardig Werk van ABVV, ACV, FOS, Wereldsolidariteit, Oxfam-Solidariteit en 11.11.11

website Wereldsolidariteit

Regio's: 

Lees ook