Accueil

Extremisme veronachtzamen

11 politieke dwaasheden | 9 Extremisme veronachtzamen

POLITIEKE DWAASHEDEN 9

Steeds minder Europeanen hebben zelf nog oorlog en dictatuur meegemaakt. Het kan verklaren waarom politici extremistisch gevaar onderschatten, een pijnlijke vergissing want extremisme is nooit weggeweest.

Gebaseerd op boek 11 politieke dwaasheden

Doodgravers van democratie en mensenrechten

Extreemnationalisme en extreemrechts groeien in vele landen. Meestal gaan ze samen met vreemdelingenhaat, een rampzalig verbond. Zoals extreemnationalisten geen plaats zien voor ‘andere’ mensen, zo zien religieus gedreven extremisten geen plaats voor ‘andere’ overtuigingen. Religieuze intolerantie, politiek misbruikte religie, gewelddadig fundamentalisme  blijven een etterende wonde vormen, de wereld rond.

Cordon sanitaire voor extreemrechts én extreemlinks

Weinig kritische aandacht krijgt de terugkeer van extreemlinks. Onterecht want nooit lukte een communisme met een democratisch gelaat. Steeds opnieuw worden andersdenkenden in en buiten de partij uitgeschakeld. Als een cordon sanitaire voor extreemrechts zich opdringt, dan evenzeer voor extreemlinks.

Zelden als extremisme gezien is financiële terreur. Op de wereldwijde markten plegen moderne roofridders elke seconde hun moorddadige aanslagen op de inkomens van miljarden mensen en op onze planeet, ons grootste kapitaal.

Allemaal zijn ze opgebouwd uit dogma’s die geen tegenspraak dulden en liggen ze op ramkoers met democratie en mensenrechten. Ze delen hetzelfde dodelijke ziekbed dat de ‘andere’ niet wil en kan erkennen, tenzij als vijand. Terwijl radicalen oplossingen willen, brengen extremisten nooit oplossingen, alleen moordende verdeeldheid.

Tot slot belagen ons de dictatoriale ontsporingen. Er is de oprukkende dreiging van een digitaal totalitarisme dat alles wil en kan weten van burgers, bedrijven en organisaties. Daarnaast zijn dictators geen relicten maar springlevend in de halve wereld. Democratieën van overal én de VN weten niet hoe ermee om te gaan.

Het rijk van de oneerlijke mensen

Waar extremisme wint, heerst het rijk van verblinde en oneerlijke mensen. Daar is het uiterst gevaarlijk leven en verdwijnt alle menselijkheid. Politici nemen deze extreme gevaren niet ernstig. Ze komen niet met adequate antwoorden om democratie en mensenrechten te verdedigen zonder ze te vernietigen. Ze falen dubbel wanneer ze extremisten als mensen niet blijven onderscheiden van onze echte tegenstanders, de ideologieën en organisaties die hen gevangen houden.

Dirk Barrez
Hoofdredacteur Pala en auteur

Lees meer over het veronachtzamen van extremisme in het nieuwe Pala boek 11 politieke dwaasheden. 50 jaar schuldig verzuim van onze politici – slechts € 8 inclusief verzending - info en bestellen klik hier 

Lees ook de andere bijdragen van de artikelreeks POLITIEKE DWAASHEDEN

Vind meer info in
‘Nieuwe en oude bedreigingen voor vrede en democratie’ in Barrez Dirk, Ik wil niet sterven aan de XXste eeuw. Over leven in de 21ste eeuw, 1999, p.175-185 of in het gelijknamige E-boek op deze website p.153-162
Beeldenstorm. Essay 'We leven gevaarlijk' – 1

Uw doordachte reacties zijn welkom op het emailadres infoATpala.be
 

Overname van dit artikel toegelaten voor niet-commerciële en niet-gesubsidieerde organisaties met vermelding van auteur en bron, met weblink. Wij vernemen het graag | Commerciële en/of gesubsidieerde organisaties nemen voor publicatie contact op met info@pala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen: uw gift is welkom
op rekeningnummer BE66 5230 4091 1443 van Pala vzw – Leuven.
Of we verwelkomen u graag als vaste steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Neem een gratis abonnement op de Pala nieuwsbrief (maximaal 2 maal per maand), dan hoeft u geen enkel artikel te missen. Gebruik daarvoor het inschrijvingsformulierklik hier

Lees ook

UITVERKOCHT Van eiland tot wereld. Appèl voor een menselijke samenleving

cover Van eiland tot wereld. Appèl voor een menselijke samenleving

van Dirk Barrez

UITZONDERLIJK AANBOD 12 EURO i.p.v. 19 - verzending inbegrepen

Van overal reizen afgevaardigden naar het eiland Pala om het verhaal en het programma van de goede samenleving te schrijven, met een economie die eindelijk van ons is, die de aarde geen geweld aandoet en waarvan de welvaart eerlijk verdeeld raakt, met mondiale sociale zekerheid en een aardegebruiksrecht voor iedereen.

Aan al wie beweert dat het nastreven van utopieën gevaarlijk is, antwoorden we: ‘Hadden we dan geen welvaartstaten moeten afdwingen? Of geen gelijke rechten voor man en vrouw? Wij hebben de vrijheid om ons leven te verbeteren.’

Dit boek doorbreekt de crisis van de verbeelding en ziet wel alternatieven. De auteur durft opnieuw de grote verhalen brengen.

12,00 €