Home

De CoopWijzer werkwijze

Kritisch, constructief en consulterend

Elk CoopWijzer rapport over een duurzaam bedrijf is in de eerste plaats het resultaat van de kritische journalistieke Pala aanpak. We houden de evaluatie in eigen handen... maar bouwen tegelijk op een zo vruchtbaar mogelijke gedachtewisseling met de besproken duurzame bedrijven. Hoe doen we dat?

Voor we publiceren, leggen we elke Pala CoopWijzer voor aan de besproken coöperatie of onderneming. Zo vermijden we eventuele fouten. En zo krijgen bedrijven de kans om te antwoorden op onze vragen en bedenkingen.

Dat proces helpt iedereen vooruit, zowel CoopWijzer, lezers van CoopWijzer als het bedrijf en misschien de ruimere sector waarin het werkt. Want we willen allemaal dat het vooruitgaat met die duurzame economie.

Die ambitie maakt ons in zekere zin deelgenoten van hetzelfde verhaal. Let wel, cruciaal is dat bedrijven, Pala CoopWijzer en burgers die mogelijk geld investeren elk hun rol spelen en hun verantwoordelijkheid dragen.

Overzichtspagina met alle Pala CoopWijzer rapporten

Lees ook