Home

Geen coöperatieve treinen in Frankrijk

Railcoop-carte-reseau-France

Klik om te vergroten

De coöperatie Railcoop is failliet verklaard. Hoe noodzakelijk haar ambities ook waren, ze zal geen treinen laten rijden waar de Franse spoorwegen forfait geven. Al in 2021 argumenteerde Pala dat “Railcoop niet noodzakelijk een goed idee is”.

Terechte ontevredenheid over verdwijnende treinen

Railcoop groeide uit terechte ontevredenheid over de Franse spoorwegen. SNCF concentreert zich extreem op de grote assen naar Parijs en bedient vele streken in Frankrijk amper of niet. Bovendien vervoert SNCF te weinig goederen. De nood aan duurzame mobiliteit is torenhoog.

De in 2019 opgerichte coöperatie wilde zowel passagiers- als goederentreinen laten rijden. Ze richtte zich vooral op de verwaarloosde verbindingen tussen grote steden.

Is een coöperatie het beste antwoord?

Het Pala artikel Laat coöperatie treinen rijden waar Franse spoorwegen ermee stopten? analyseerde in maart 2021 dat zowel milieuredenen als sociale mobiliteitsbehoeften inderdaad aansporen om veel meer treinen te laten rijden.

Maar het artikel vroeg zich tegelijker tijd af “of coöperaties het beste antwoord vormen wanneer de overheid zwaar in gebreke blijft in haar essentiële publieke dienstverlening”.

“Is het dan niet beter om de overheid te verplichten ook in de 21ste eeuw haar job te doen? De samenleving beschikt immers over haar publieke bedrijf dat over alle nodige ervaring, middelen en schaal beschikt.”

Net daarover is het jonge Railcoop gestruikeld. Ze blijkt meer dan een maat te klein voor haar ambities. De coöperatie beschikt onder andere over veel te weinig kapitaal. Dat is snel fataal geworden. Op 29 april 2024 heeft de handelsrechtbank van Cahors Railcoop failliet verklaard wegens een onbetaalde rekening.

“Wat als de coöperatie mislukt?”

Daarmee bleek de drie jaar oude vraag van Pala jammer genoeg terecht: “Wat als Railcoop wel de juiste ambities heeft maar er niet in slaagt ze te realiseren? … Kan dan alsnog op de verantwoordelijkheid van de SNCF worden gewezen?

Essentiële publieke diensten

Het lijkt aangewezen dat samenleving, politiek en bedrijfsleven het belang van essentiële publieke diensten herontdekken. Een sterk aanbod van spoorvervoer voor mensen en goederen is cruciaal voor de uitbouw van een sociaal én ecologisch duurzame economie.

Een overheid kan en mag in die transitie niet afwezig blijven. En zal soms moeten besluiten dat overheidsbedrijven de beste – of toch de minst slechte - oplossing bieden om die dienst te verzekeren.

Dirk Barrez - met dank aan Jan Van Criekinge

Bronnen
Franceinfo, Ils voulaient concurrencer la SNCF, les lignes de train Railcoop ne verront pas le jour, 27/05/2024
Franstalige Wikipedia
Lees ook
Laat coöperatie treinen rijden waar Franse spoorwegen ermee stopten? | Pala 18-3-2021
Spoorcoöperatie Railcoop brengt goed en slecht nieuws | Pala 18-10-2021
Britten koesteren heropende Dartmoor spoorlijn | Pala 17-1-2023

Regio's: 
Landen: 

Lees ook