Home

Kan de transitie naar hernieuwbare energie ook bij ons opschieten?

Terwijl vele landen volop in energietransitie zijn en hernieuwbare energie steeds sneller omarmen, blijven politici in België en Vlaanderen worstelen met dat voor iedereen zo belangrijke energievraagstuk. Hoe ziet ons energielandschap er nu uit? Die vraag stelden ze zich bij de energiecoöperatie Beauvent, en we delen graag hun bevindingen met de Pala lezers.

In 2017 kijken we uit naar het Energiepact dat eigenlijk al in 2015 verwacht was. Eind 2016 kregen we wel al een Zonneplan en een Windplan maar de weg is nog lang. Het Energiepact moet de toekomst van de Vlaamse stroomvoorziening veiligstellen. Het Warmteplan onderbouwt alvast de ambities voor een duurzamer warmtevoorziening en zet volop in op de ontwikkeling van warmtenetten.

Zonne-energie groeit in 2017 met een geïnstalleerd vermogen van 188 MWp tot in totaal 2539 MWp. Dat is de grootste stijging in de laatste 5 jaar. 42.503 van de 42.683 nieuwe installaties zijn kleine installaties bij particulieren. Voor nieuwbouwwoningen zijn zonnepanelen interessant om een goede EPB-score te halen.

Ook zonder groenestroomcertificaten is een particuliere zonne-installatie een goede investering, zeker bij nieuwbouw. Domper op het rendement blijft het prosumententarief. Dit is de bijdrage voor consumenten die ook stroom produceren. Eind 2017 beslist het Brusselse hof van Beroep dat dat prosumententarief niet geschorst wordt. Het blijft bestaan tot 2020. Vanaf 2019 komt er waarschijnlijk een capaciteitstarief. Dit is een heffing voor alle stroomklanten op basis van het vermogen van de aansluiting.

Nieuwe zonne-installaties van meer dan 250 kWp kennen in 2017 een terugval. Het zonneplan van minister Tommelein is dus half geslaagd. De Vlaming investeert in zonnepanelen op zijn huis maar veel minder in grotere industriële installaties. Net die laatste zijn broodnodig voor de omslag naar 100% hernieuwbare energie. De overheid wil bedrijven verleiden om toch te investeren in zonne-energie door vanaf april de looptijd van de steun in te korten van 15 naar 10 jaar. Bij een zelfde steunbedrag verdient de installatie zich dan op kortere termijn terug. Dat moet bedrijven over de streep trekken om toch te kiezen voor een grote zonne-installatie.

Het Windplan bepaalt dat er tussen 2016 en 2020 280 nieuwe windturbines moeten bij komen om te voldoen aan onze hernieuwbare energiedoelstellingen. Met 80 nieuwe windturbines in 2017 komen we op 510 windturbines in Vlaanderen. We zitten daarmee op schema! Nieuwe windmolens hebben ook een steeds groter vermogen en produceren per stuk meer stroom.

Helaas is West-Vlaanderen het kneusje, want daar komt in 2017 geen enkele windmolen bij. De luchthavenproblematiek rond Koksijde en Oostende is hier de grote boosdoener. Eind 2017 keurt minister Tommelein een steun van bijna 3 miljoen euro goed voor de aanpassing van het radarsysteem van de luchthaven van Oostende. Belgocontrol onderzoekt de mogelijkheid van meer windturbines rond luchthavens en past de bijkomende kost voor aanpassingen van de radar bij. Die positieve instelling zien we niet bij Defensie. Die legt een totaalverbod op voor windturbines in de omgeving van Koksijde en Florennes. Vreemd, want er lopen gesprekken tussen Defensie en de luchthaven van Oostende om de heli’s van Koksijde te verhuizen naar Oostende.

In 2017 komt er ook een eind aan alle plannen voor biomassacentrales. Herinnert u zich nog de plannen van BEE om in Gent een biomassacentrale te bouwen? Dat verhaal stopte toen de Vlaamse overheid besloot om geen groenestroomcertificaten toe te kennen vanwege een onvolledig dossier. Dat was eind 2016. In 2017 probeert BEE het in Wallonië met een groot biomassaproject in Lixhe bij Luik, een aangepaste versie van het geflopte Gentse project.

Maar dan beslist de Waalse overheid om de aanbesteding voor de biomassacentrale in te trekken. Half april valt ook het doek over de biomassaplannen in Langerlo als het bedrijf achter de biomassacentrale het faillissement aanvraagt.

Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet, stelt in een rapport dat een sluiting van de kerncentrales in 2025 mogelijk is. De regering moet dan wel nú werk maken van vervangcapaciteit. Elia denkt daarbij aan 9 grote gascentrales en de uitbouw van hernieuwbare energie (zon en wind). Die gascentrales zijn flexibel en draaien wanneer er weinig wind en zon is.

De Vlaamse coalitiepartijen discussiëren aardig wat over een eventueel uitstel van de kernuitstap. N-VA heeft eind 2017 vragen rond de bevoorradingszekerheid en betaalbaarheid. Federaal minister Marghem vraagt in 2018 een extra studie aan professor economie Johan Albrecht en ook het Federale Planbureau brengt een studie uit. Een akkoord komt er uiteindelijk pas op Goede Vrijdag 2018. De kernuitstap blijft bevestigd, maar er wordt gewaakt over de prijzen en de CO2-uitstoot. Een energienorm moet garanderen dat de energieprijzen in België niet méér stijgen dan in het buitenland.

Kort samengevat, investeringen in zon trekken voorzichtig aan. Wind groeit goed, al slepen dossiers lang aan. En grote biomassacentrales komen er niet bij. Dat is slechts een deel van het verhaal, want er moet ook aan de lange termijn gedacht worden. Er is nood aan een Energiepact dat de bakens vastlegt voor de komende jaren.

Met dank overgenomen van Beauvent.be
 

Bron
Jaarverslag Beauvent 2017 p.4-5

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen.
We verwelkomen u graag als steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Neem een gratis abonnement op de Pala nieuwsbrief (maximaal 2 maal per maand), dan hoeft u geen enkel artikel te missen. Gebruik daarvoor het inschrijvingsformulierklik hier

Landen: 

Lees ook