Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? klik hier

PALA nieuwsbrief

 
 

Inhoud

Geef dat geld, 175 euro per maand, direct aan de burgers
Coöperatieve verzekeraars komen met manifest
Hoe zou het nog zijn met het Wereld Sociaal Forum?
Scherp gesteld - "Bankiers zijn geen ondernemers"

 
 

Geef dat geld direct aan de burgers, bepleiten 19 economen bij Europese Centrale Bank

Een pleidooi van 19 economen
bij Europese Centrale Bank

Niet iedereen is enthousiast over de manier waarop de Europese Centrale Bank in anderhalf jaar meer dan 1000 miljard euro in ons financieel systeem pompt. Onder andere 19 economen laten hun grote onvrede horen.

Waarom? Omdat deze aanpak niet leidt tot de veronderstelde groei of tot meer werkgelegenheid. Daarenboven levert het meer voordelen op voor rijkeren dan voor de armen.

Deze economen blijven echter niet hangen bij enkel maar kritiek. Ze hebben een alternatief voorstel: “Het geld zou kunnen dienen voor overheidsbestedingen, o.a. in dringende infrastructuurprojecten. Of er kan 19 maanden lang aan elke burger van de Eurozone € 175 per maand worden gegeven die ze kunnen gebruiken om bestaande schulden af te lossen of uitgeven zoals ze willen.”

Zij drukken erop dat deze alternatieven direct leiden tot meer bestedingen en werkgelegenheid. Zo zouden ze veel meer resultaten opleveren dan de manier waarop de Europese Centrale Bank nu het geld rondstrooit.

Dirk Barrez

Bron - artikel over oproep van 19 economen – klik hier

Coöperatieve verzekeraars komen met manifest

De verzekeringssector in Europa is voor een groot deel coöperatief en ‘onderling’ (het juiste woord voor ‘mutualistisch’) georganiseerd. Deze verzekeraars zijn eigendom van en bestaan voor hun leden. Het gaat zelfs om meer dan de helft van alle verzekeraars. Samen zijn die goed voor ruim een kwart van de premies.

Sinds 2008 zijn een flink deel van die coöperatieve en onderlinge verzekeraars verenigd in Amice, the Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe.

In 2014 publiceerde Amice een Manifest onder de titel ‘Verenigd in Diversiteit’. Bedoeling is dat het Europees Parlement en de Commissie het specifieke karakter van deze verzekeraars zouden begrijpen, hoe ze werken en hun diensten leveren aan 200 miljoen burgers. 

Uiteindelijk wil dit manifest dat Europa de waarde van de onderlinge en coöperatieve verzekeraars volop zou erkennen, onder andere omdat ze hun volle aandacht richten op hun leden en klanten en niet op aandeelhouders. Dat ze bijdragen om economische risico’s te spreiden in tijden van zware financiële crises, vinden de initiatiefnemers ook een grote plus. (db)

Website Amice - klik hier

Een samenvatting van het manifest – ook in het Nederlands – is hier te vinden. Het is het eerste document op de pagina en voorlopig het enige van 2015, met als datum 30 maart 2015.

Hoe zou het nog zijn met het Wereld Sociaal Forum?

Van 22 tot 29 maart verzamelden de deelnemers aan het Wereld Sociaal Forum in Tunis, de hoofdstad van Tunesië. In wel dertig vergaderingen zochten zij naar wat hen bond voor gezamenlijke actie.

En ze deden dat voor de meest diverse thema’s, zoals ‘Welke ontwikkeling na 2015, en voor wie?’ of ‘Welke economische en sociale rechten voor werklozen?’.

Belangrijk en actueel zijn zeker de vragen naar de impact van de Europese migratiepolitiek op ontwikkelingslanden, naar fiscale rechtvaardigheid om ongelijkheden te counteren, naar agro-ecologie, naar alternatieven voor vrijhandel en macht van multinationals en naar het heroveren van de controle over het geld.

De resultaten van al deze vergaderingen, en van nog veel meer, zijn te vinden op de website van het Wereld Sociaal Forum – klik hier (db)

SCHERP GESTELD

"Bankiers zijn geen ondernemers"

“Wie een goed crisisbestendig financieel systeem wil, zal moeten innoveren met nieuwe financiële diensten en praktijken. Het zullen vooral niet-bankiers zijn die zulke alternatieven uit de grond stampen. Want zij zijn weinig belast met de oude bancaire vormen en gedachten. En ze hebben niet het nadeel van bankiers die manifest géén ondernemers zijn: in het beste geval helpen ze bedrijfsleiders om te ondernemen.

Niet-bankiers kunnen dus beter inspelen op de vele kansen om nieuwe financiële dienstenleveranciers te bouwen. Zo creëren ze een duurzaam en maatschappelijk verankerd financieel weefsel.”

 

 

 

JA, Ik word nu PALA 2 euro steungever

PALA.be werkt zonder subsidies. Met slechts 2 euro per maand verzeker ik de verdere uitbouw van PALA... klik hier

Werk mee aan een leefbare wereld

Ben je tevreden over PALA ? Mail hem dan door naar vrienden en kennissen.
Wil je geen enkele PALA missen, om gratis in te schrijven, klik hier

Bouw mee aan een leefbare wereld

Zie je onze initiatieven zoals de PALA brief, onze websites, boeken en DVDs wel zitten?
We willen graag nog meer doen. Uw steun is welkom op rekeningnummer 979-2186488-16 met vermelding "steun PALA vzw"

 

 

 

Inschrijven | Uitschrijven