Home

Oikocredit

Publicatiedatum: 
maandag 25 februari 2019

Om gratis te bestellen
verder scrollen

Oikocredit is een ontwikkelingsfonds. Het financiert partners en projecten die de kwaliteit van het leven van mensen met een laag inkomen willen verbeteren, vooral in het Zuiden. Het zwaartepunt ligt bij microfinanciering met het oog op financiële inclusie (79%), en verder op landbouw (15%) en hernieuwbare energie (5%).

De coöperatie ontstond als Vlaamse Oecumenische Ontwikkelingsorganisatie en werd in 2006 Oikocredit.be, zoals we het nu kennen. Oikocredit België herinvesteert al haar kapitaal in de internationale coöperatie Oikocredit met zetel in Nederland.

Is het glas halfvol of halfleeg?

Ja, er is veel geld, biljoenen zelfs, nodig voor de wereldwijde transitie naar duurzaamheid. Anderzijds, de meeste actoren die sociale, ecologische en emancipatorische oogmerken nastreven beschikken niet over bijna 1,3 miljard euro vermogen en een klein miljard euro kapitaal. Hetzelfde speelt bij het interpreteren van bereikcijfers. Oikocredit verwijst zelf naar de ongeveer 2,7 miljard mensen die geen toegang hebben tot financiële diensten. Anderzijds, 40 miljoen mensen in kansarmoede bereiken, is niet niks; als daar 33,5 miljoen vrouwen bij zijn, is dat allesbehalve niks.

Op die schaal moet het mogelijk zijn om in een aantal regio’s een stevige aanzet te geven tot duurzame systemen inzake geld, landbouw, energie, sociale rechtvaardigheid, emancipatie en gelijkberechtiging; om m.a.w. reëel bij te dragen tot de noodzakelijke wereldwijde duurzaamheidstransitie. De toekomst zal uitwijzen in welke mate Oikocredit daar structureel in slaagt.

Het volledige rapport met alle cijfers, gegevens, bedenkingen en aandachtspunten is  hieronder gratis te bestellen. U ontvangt het rapport onmiddellijk per mail.

Regio's: 

Raadpleeg hier de andere Coopwijzer rapporten