Home

Amerikaanse energiecoöperaties tonen andere weg

Het is waar, energiecoöperaties bestaan ook bij ons. Ze zijn in de lage landen echter weinig talrijk. En hun gebundelde kracht is nog veel te beperkt. Maar het kan veel meer, en veel beter. Waarom zou het onmogelijk zijn om de oude energiemonopolies van Electrabel en anderen te doorbreken? En ze te vervangen door een netwerk van tientallen, honderden of zelfs duizenden energiecoöperaties?

Soms kijken we echt te weinig in de richting van de Verenigde Staten. Want daar bewijzen ze dat dit kan. Elektrische energiecoöperaties in handen van consumenten zijn er te vinden in bijna alle staten, van Alabama tot Wyoming. Het gaat om meer dan 930 lokale energienetwerken met samen wel veertig miljoen coöperatieve leden-eigenaars.

Maar liefst zeshonderdzestig lokale energiecoöperaties vormen samen de alliantie The Touchstone Energy Cooperatives. Het kan geen kwaad even stil te staan bij enkele van de gehanteerde principes. Want die zijn helemaal uit het zicht verdwenen in onze reguliere economie. Zo kan iedereen lid worden die gebruik kan maken van de geleverde dienst. Leden dragen verantwoordelijkheid en controleren hun coöperaties. Ze verkiezen hun vertegenwoordigers. Ze dragen op gelijke wijze bij tot het coöperatieve kapitaal en controleren dat op democratische wijze. Deze coöperaties bewaken in elk geval hun autonomie, ook wanneer ze akkoorden sluiten met overheden of beroep doen op extern kapitaal. Ze zoeken ook samenwerking van lokaal tot internationaal en behartigen, naast de belangen van hun leden, ook die van de gemeenschap.

Te mooi om helemaal waar te zijn? Wellicht, maar het is in elk geval een heel ander verhaal dan bij de energiebedrijven die dominant zijn in Europa. En de leden van deze coöperaties zijn, zo blijkt uit een consumentenonderzoek eind 2008, duidelijk meer tevreden dan de klanten van andere energiebedrijven.

Voor een goed begrip. Ook in Europa is de coöperatieve beweging op tal van terreinen lang niet dood. We komen er nog op terug. (DB, met dank aan Dirk Vansintjan)

Klik hier voor website Amerikaanse energiecoöperaties

Regio's: 
Thema: 

Lees ook

Nu in de bioscoop: Enron en Viva Zapatero!

Enron – wanneer hebzucht regeert
Dit Amerikaanse energieconcern vervalste de boeken, dreef artificieel de beurskoers omhoog, zette de Californiërs zonder stroom om de inkomsten op te drijven en was de grootste financier van de eerste kiescampagne van president Bush junior. Wanneer Enron frauduleus failliet gaat in 2002, verliezen de mensen die er werken niet alleen hun job en daarmee hun maatschappelijke status, ze spelen ook hun spaargeld kwijt want dat zijn Enron aandelen, ze zien zelfs hun pensioenen in rook opgaan want ook die bestaan uit Enron aandelen. En wanneer ze het faillissement zien aankomen, wordt het hen zelfs verboden om hun aandelen nog voor een beetje geld te verkopen. Intussen hebben de topmanagers tot honderden miljoenen dollars op zak gestoken.