Home

Europees Sociaal Forum in Malmö: hoe krijgen we echt een andere wereld?

De Zweedse stad Malmö, gelegen tegenover de Deense hoofdstad Kopenhagen, is  van 17 tot 21 september het trefpunt van het Europees Sociaal Forum. Er worden meer dan twintigduizend deelnemers verwacht. Ze kunnen terecht voor discussie en overleg in zowat tweehonderdveertig seminaries.

En waar moet dit alles toe leiden? Hoe kunnen we de strijd winnen met wat we gemakshalve het neoliberalisme noemen? Hoe krijgen we echt een andere wereld?
Die vragen duiken al op bij het ontstaan van de antiglobaliseringsbeweging eind vorige eeuw, en meer nog bij het ontstaan van de sociale fora in het Braziliaanse Porto Alegre begin deze eeuw. Zowel het Wereld Sociaal Forum, het Europees en andere regionale fora als de nationale fora definiëren zich als ontmoetingsplaatsen. Meteen hebben anderen geargumenteerd dat het meer moet zijn: de andersglobaliseringsbeweging heeft immers nood aan gezamenlijk gedragen doelstellingen en aan een strategie om ze te bereiken.

Maar wat al bijna tien jaar niet zo snel opschiet, is het uittekenen en samen leggen van al die alternatieven van al die bewegingen in één brede agenda, in zeg maar een veelzijdig maar coherent programma voor die hele diverse andersglobalistische beweging.
En er ontbreekt daartoe zeker ook de structuur, dat is een probleem waar het Forum - en de ruime andersglobaliseringsbeweging - zwaar mee worstelt. Blijft het bij een nogal vrijblijvende ontmoetingsplaats, met het risico dat het enthousiasme na verloop van tijd uitdooft, of zal het zich uitbouwen tot een tegenwicht, een tegenmacht die kan opboksen tegen de bestaande, vooral economische, machthebbers?

Opnieuw schudt er vandaag iemand aan die boom, Pierre Khalfa van Attac France. Hij pleit voor een dubbele benadering. Aan de ene kant moeten we het Forum behouden als ontmoetingsplaats zodat niemand zich uitgesloten weet en iedereen kan blijven participeren. Tegelijkertijd moet er ruimte komen voor al wie verder wil gaan: uitwerken van gemeenschappelijke alternatieven, uitstippelen van richtlijnen om de gezamenlijke strijd aan te gaan, uittekenen van gemeenschappelijke mobilisaties. Kortom, de fora moeten ook een versterkte samenwerking mogelijk maken tussen alle bewegingen en organisaties die echt werk willen maken van verandering. En jawel, dat vastleggen van de grote keuzes en lijnen is strategisch werk; en dat op andere sporen zetten van onze samenleving is politiek werk, politiek in de brede betekenis. (DB)Klik hier voor artikel ‘Problemen binnen (en van) het andersglobalisme

Klik hier voor artikel ‘Waar blijft de antiglobalistische agenda?'

Voor website Europees Sociaal Forum met o.a. alle geplande activiteiten Klik hier

Klik hier voor website Belgisch Sociaal Forum

Regio's: 
Landen: 
Thema: 

Lees ook