Home

Groeiende rol van civiele samenleving in Afrikaanse landen

Van 19 tot 23 februari komen Europese en Afrikaanse experts in Brussel samen om te overleggen hoe ze de gezamenlijke ontwikkelingsstrategie van de Afrikaanse en de Europese Unie kunnen sturen. Deze EU-AU-strategie zou moeten worden goedgekeurd op de top van staatshoofden en regeringsleiders in Lissabon, einde dit jaar. Ontwikkelingsdenktank ECDPM faciliteert een internetconsultatie om de stem van de civiele samenleving in Noord én Zuid luider te laten weerklinken in dit belangrijke debat. Wat soort van partnerschap willen we voor de komende tien jaar? Een samenvatting van de commentaren zal telkens worden overhandigd aan de experts in de verschillende onderhandelingsrondes. Volgens ECDPM-medewerker Geert Laporte zijn de Afrikaanse landen het Europese paternalisme beu en is het tijd voor een evenwichtigere en vooral zakelijkere relatie tussen Europa en Afrika
In het kleine koninkrijk Swaziland is de koepel van lokale NGO’s (CANGO) alvast begonnen met het blootleggen van de pijnpunten die de algemene ontwikkeling en het behalen van de VN-ontwikkelingsdoelstellingen in de weg staan. Tweederde van de bevolking moet overleven met minder dan 2 dollar per dag en het land kampt met het hoogste HIV/aids-besmettingcijfer ter wereld (34,2% van de bevolking tussen 15 en 49 jaar is getroffen). De voedselveiligheid is absoluut niet gegarandeerd en de werkloosheid piekt. Eén op de vier inwoners is afhankelijk van buitenlandse voedselhulp. Toch is er in het staatsbudget - dat rond deze tijd in het parlement wordt voorgesteld - weinig te merken van enige vooruitgang, vinden de NGO’s. Onderwijs en landbouw, twee essentiële departementen, moeten het stellen met minder geld dan het jaar voordien. Koning Mswati riep 2007 nochtans uit tot ‘jaar van betekenisvolle actie’ en beloofde dat de levensstandaard fors moet verbeteren. De NGO’s zijn uiterst sceptisch en beloven het regeringsbeleid kritisch op te volgen. 

Internetconsultatie over de EU-AU-ontwikkelingsstrategie
http://www.europafrica.org of http://www.europafrique.org
Commentaar Geert Laporte
http://europafrica.wordpress.com/files/2007/02/geert_laporte.doc
Swaziland (IRIN News) http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=70176
en http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=64514

Regio's: 

Lees ook