Home

IUF-algemeen secretaris Ron Oswald: "We hebben een nieuwe internationale orde nodig waarin de politiek de economie stuurt"

Op een bijeenkomst in het Argentijnse Mar del Plata van het uitvoerend comité van de Latijns-Amerikaanse afdeling van de internationale vakbondsfederatie van de voedingsindustrie (IUF), hield algemeen secretaris Ron Oswald een opmerkelijk pleidooi voor een nieuwe internationale orde.

De ineenstorting van het wereldwijde financiële systeem zal ongetwijfeld zware gevolgen hebben voor duizenden werknemers die dreigen hun job te verliezen. Ook in de voedingsindustrie. Tegelijkertijd is dit een ideale gelegenheid voor de vakbonden om fundamentele vragen te stellen. Het economisch systeem gebaseerd op onbeperkte deregulering heeft bewezen niet te functioneren zoals het hoort. Nooit eerder werd de vrije markt zo zeer in vraag gesteld. De tijd dat de economie ging dicteren wat politici konden doen en niet doen, is voorbij. Het is de hoogste tijd dat de politiek opnieuw de economie gaat sturen. Daarom moet er op wereldvlak een nieuwe internationale orde komen die het kapitaal aan banden legt en nieuwe regels afspreekt voor een economie ten dienste van de mens.

Totnogtoe hebben vooral nationale regeringen ad hoc maatregelen genomen om de banken te redden van de ondergang. Maar er moet veel meer gebeuren op een internationaal niveau, op wereldvlak. We moeten komen tot een internationale regulering die de economie definitief in de richting van duurzame ontwikkeling stuurt. Dit kunnen we gewoon niet overlaten aan de vrije markt, want die heeft duidelijk bewezen hiertoe niet in staat te zijn.

Ruim zestig jaar na Bretton Woods moeten we ons durven afvragen of de instellingen die daaruit zijn voortgekomen nog wel aangepast zijn om de huidige globaliserende wereld te beheren. We hebben nood aan democratische en transparante instellingen. De armoede in de wereld en de vernietiging van het milieu zijn veel grotere bedreigingen voor de veiligheid van de wereldbevolking dan de traditionele materies waarmee de VN-Veiligheidsraad zich meestal bezighoudt. ECOSOC, de sociaal-economische raad van de Verenigde Naties, moet uitgroeien tot een reële macht die de wereldeconomie kan sturen.

Vakbonden overal ter wereld moeten hun leden zo goed als mogelijk beschermen tegen de negatieve gevolgen van de financiële crisis. Solidariteit staat daarbij centraal. Het is een illusie te denken dat er twee aparte economieën bestaan: de financiële en de echte, er is maar één globale economie. We mogen ons vooral niet tegen elkaar laten opzetten vanuit een kortzichtig eigenbelang. De onverantwoorde manipulaties en speculaties van financiële groepen hebben de huidige crisis veroorzaakt. Werknemers zullen de prijs betalen. Nu moeten we internationale druk uitoefenen om het systeem grondig te hervormen vooraleer sommigen hopen dat de crisis zal overwaaien en de vrije markt en vrijhandel alles zullen corrigeren. (JVC)

Klik voor IUF - Vakbondsfederatie van de voedingsindustrie: interview met Ron Oswald

Klik voor Latijns-Amerikaanse afdeling van de IUF-UITA

Regio's: 

Lees ook