Home

Mondiale milieu uitkijkpost: Global Environment Outlook

Hoe zou het nog zijn met de ecologische toestand van de aarde?

Trouwe Pala lezers weten van de opeenvolgende Global Environment Outlook rapporten van UNEP, de Milieuorganisatie van de Verenigde Naties. De eerste editie verscheen in 1997, het vijfde en voorlopig laatste rapport dateert van 2012.

Zelden hebben ze goed nieuws te melden. Daarvoor blijft de mensheid al te ongenadig haar grootste kapitaal, de planeet waarop ze leeft, opeten of in brand steken, naargelang de beeldspraak die u verkiest.

Het zesde rapport is voorzien voor midden 2017. Op dit ogenblik wordt er aan gewerkt in regionale vergaderingen. Ga er maar van uit dat het nieuwe rapport, weinig of geen fundamentele beterschap zal kunnen melden.

Wie daarop niet wil wachten, kan terecht in de databank op de website van Global Environment Outlook. Die zoomt in op meer dan vijfhonderd variabelen, van watervoorraden, voedselproductie en bedreigde diersoorten over levensverwachting, ongelijkheid en militaire uitgaven tot gemiddelde temperaturen, emissies, rampen en nog zoveel meer.

Altijd interessant om op die manier de polsslag van het ecosysteem aarde te kunnen voelen. Tenslotte is het toch het lichaam of de thuis voor de volledige mondiale samenleving en dus voor ons allemaal. (db)

Websites

Global Environment Outlook algemene website

GEO databank 

De 500 variabelen uit de GEO databank

Regio's: 
Thema: 

Lees ook