Home

Nieuwe Bui-dam in Ghana bron van uitstoot broeikasgassen

Grootschalige dammen zijn al lang voorwerp van kritiek van NGO's omdat ze een grote impact hebben op het milieu en het leven van de mensen in de omgeving. Recent werd ook duidelijk dat grote stuwmeren in tropische gebieden een niet te onderschatten bijdrage leveren aan de uitstoot van broeikasgassen zoals methaan (CH4), die o.a. verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde. Bij elke milieueffectenrapportage moet daarmee terdege rekening worden gehouden.
In het noordwesten van Ghana, op de Zwarte Volta, 150 km van de grens met Ivoorkust, wordt momenteel gebouwd aan de Bui-dam. Voor de financiering werkt de Ghanese overheid samen met de China Exim Bank. Het stuwmeer zal een gebied van 440 km2 onder water doen verdwijnen. De dam zou in de toekomst 400 megawatt elektriciteit moeten opwekken. Volgens het milieueffectenrapport van het Britse consultancybedrijf ERM is de impact van het stuwmeer op de uitstoot van broeikasgassen ‘minimaal' in vergelijking met andere grote dammen. De Californische milieuorganisatie International Rivers, gespecialiseerd in o.a. stuwdammen en hun gevolgen, betwist formeel deze conclusies. Volgens International Rivers is de kans trouwens erg groot dat de Bui-dam een veelvoud aan broeikasgassen zal uitstoten in vergelijking met een klassieke elektriciteitscentrale op aardgas van dezelfde capaciteit. De in aanbouw zijnde dam heeft namelijk een erg lage ‘krachtdensiteit' (0,91 watt/m2), d.w.z. dat de oppervlakte van het stuwmeer in het relatief vlakke land groot is tegenover de opgewekte stroom. Uit gedetailleerd onderzoek naar dammen van vergelijkbare grootte en capaciteit in Brazilië bleek dat ze gemiddeld vier maal meer schadelijke stoffen uitstoten dan gascentrales. De milieuactivisten vinden bovendien geen enkele wetenschappelijke grond voor de ‘aanbeveling' van het ERM-rapport dat een regelmatige schoonmaak van de vegetatie in het stuwmeer de vorming van methaangas zou verminderen. Helemaal ‘onverantwoord' noemt International Rivers het feit dat het ERM-rapport nauwelijks rekening houdt met de aanbevelingen van het IPCC over de langetermijninvloed van de klimaatverandering op de constructie van dammen. De veranderingen in de neerslagcyclus van de Zwarte Volta zijn al op korte termijn merkbaar. Van bij de bouw van de dam moet daar rekening mee worden houden.

International Rivers (NGO uit Californië)

ERM Consultantsbureau dat milieueffectenrapport van de Bui-dam maakte

ERM over Bui-dam

Officiële site Ministerie van Financiën en Economische planning Ghana

Regio's: 
Landen: 
Thema: 

Lees ook