Home

CoopWijzer. Geld voor de toekomst

Hoe met ons geld
transitie maken?

Geld zorgt voor meer problemen dan ons lief is (1). Maar burgers kunnen hun geld ook investeren in duurzaamheid. Met haar nieuwe initiatief CoopWijzer wil Pala de komende jaren mee zoeken naar hoe ons geld zo nuttig mogelijk kan zijn voor een snelle transitie naar een duurzame economie en samenleving .

Als we morgen goed willen leven, zullen we een duurzame economische machinerie moeten uitbouwen. Dan is het verstandig om geld daarvoor aan te wenden.

Zo kijkt Pala naar geld: het draagt bij aan de noodzakelijke transitie naar een sociaalecologische en democratische economie & samenleving.

Uitkijken dus naar de beste maatschappelijke ondernemingen die ons geld kunnen gebruiken: zij die zorgen voor onze hernieuwbare energie, lokaal voedsel, duurzaam wonen, verantwoorde mobiliteit, digitale alternatieven, circulaire economie…

Vele mensen hebben spaargeld. Dat kunnen ze deels rechtstreeks in deze bedrijven investeren en zo de transitie naar duurzaamheid ondersteunen. Als vele burgers daartoe beslissen, ontwikkelt de samenleving meer greep op de economie: het wordt opnieuw haar economie.

Maar wie zo wil investeren, wacht een moeilijke opdracht. Welke bedrijven zijn er? Waar vind ik degelijke informatie en een kritische kijk? Want niet elk initiatief met een goed klinkend verhaal verdient geld. Welke criteria hanteren? Ze presteren sterk op sociaal en ecologisch vlak, functioneren zo democratisch mogelijk, richten zich op maatschappelijke en coöperatieve voordelen, en zijn economisch rendabel. Het betreft dus geen organisaties die giften vragen en al zeker geen bedrijven die enkel maximaal financieel gewin najagen.

Daarom start Pala met CoopWijzer. Elke editie van CoopWijzer belicht een coöperatie of ander bedrijfsinitiatief vanuit sociaal, ecologisch, democratisch en financieel-economisch oogpunt. Een kleurencode helpt u om te evalueren of initiatieven beter of slechter presteren.

CoopWijzers zijn, zoals alles op Pala.be, een journalistiek product dat zo degelijk mogelijk wil zijn. We zijn ervan overtuigd dat ze heel nuttige en begrijpelijke informatie bevatten voor al wie met transitie is begaan en daarin wil investeren.

Deze kritische journalistieke aanpak maakt dat CoopWijzer streng kan ogen. Maar liever zijn we eens te streng dan te mild. En altijd staan we open voor aanvullende informatie en antwoorden.

Investeren in een bedrijf is altijd onderhevig aan risico’s. Het blijft in elk geval uw autonome verantwoordelijkheid om te beslissen wat u met uw geld doet,.

Dat strookt ook met onze overtuiging dat macht, ook financiële macht, best niet te veel geconcentreerd is maar beter zoveel mogelijk verspreid zit.

Daar past een beetje uitleg bij, ook al omdat de vraag rees: waarom geen publiek PALAfonds creëren met goed presterende maatschappelijke ondernemingen waarin iedereen zou kunnen investeren?

Neen dus, die top-down aanpak van een fonds is niet onze eerste keuze. We mikken erop dat CoopWijzer mensen inspireert om zelf, o.a. in eigen regio, actief op zoek te gaan naar de beste maatschappelijke ondernemingen. Zo kijken we met veel meer uit naar kansen om met geld onze wereld te verduurzamen. Dan vergroten we het draagvlak en de dynamiek voor transitie.

Jan Rutgeerts                               Dirk Barrez
Voorzitter Pala vzw                     Hoofdredacteur Pala.be

(1) Geld veroorzaakt o.a. financiële crises, staat op moeilijke voet met ecologische, sociale en democratische rechten en verwaarloost al het waardevolle dat slecht, of zelfs beter niet, in geld te vatten is.

Overzichtspagina met alle Pala CoopWijzer rapporten 

Lees ook