Home

Opinie

Opinie
donderdag 1 maart 2012

De normale gang van zaken is dat klanten een rekening openen bij een financiële instelling. Zeker in het geval van Dexia – de holding of restbank – is dat sinds enkele jaren anders. Dexia heeft een rekening geopend bij de Belgische burgers en kan daar de komende jaren tot 54...Lees verder

Opinie
maandag 20 februari 2012

De these van Richard Heinberg is kort en kernachtig: het is gedaan met de economische groei zoals we die gekend hebben, hoog tijd om ons aan te passen.Lees verder

Opinie
dinsdag 31 januari 2012

Hoe geraken we voorbij het knellende lijf van de verontwaardiging? Hoe geraken we van betogen - zowel in de betekenis van betogen op straat als van een betoog al redenerend - tot effectieve verandering?Lees verder

Opinie
maandag 21 november 2011

Als een mission impossible , zo voelt het aan om een uiterst bezige dag te moeten inschatten en afronden - in dit geval over hoe cultuur ons naar een duurzaam bestaan leidt zonder de rechtvaardigheid geweld aan te doen – en jullie te motiveren om het vooral hierbij niet te...Lees verder

Opinie
woensdag 20 januari 2010

De aardbeving in Haïti verdient het zeker om media -aandacht te krijgen. Toch raakt in de overvloed aan berichtgeving allesbehalve alles gezegd. Een interessante oefening zou zijn om de vergelijking te trekken met de gevolgen van een aardbeving van vergelijkbare orde in een rijk land. Dat was bijvoorbeeld zo voor...Lees verder

Opinie
woensdag 6 januari 2010

Wat heeft het voorbije jaar gebracht? Niet veel goeds, op het eerste gezicht. Onze vertrouwde wereld valt in scherven uiteen, en de nieuwe wereld is er nog niet.Lees verder

Opinie
zaterdag 26 december 2009

Economische groei en de herverdelende kracht van sociale bewegingen hebben de basis gevormd voor een aantal welvaartstaten, een te koesteren prachtprestatie. Maar de huidige economie loopt vast op de biofysische onmogelijkheid om onbeperkt te kunnen blijven groeien. Een transitie naar een sociaalecologische economie dringt zich op.Lees verder

Pagina's