Home

Zoeken

Zoekresultaten

 1. Jaarlijks loopt wereld 427 miljard dollar belastinginkomsten mis

  ... Justice Network met 245 miljard dollar zoek gemaakte belastingen de grootste fiscale bedriegers. Zij doen het publieke goed nog ... uit, samen goed voor de helft van alle ontvluchte belastingen . Die as kost de EU-landen elk jaar 27 miljard gemiste ...

 2. 14. Leve de fiscus... nu ook nog wereldbelastingen

  ... het al even vanzelfsprekend moeten zijn om wereldwijd belastingen te heffen waarmee we dit kunnen betalen, en is er dus een ... kapitaalkrachtige burgers onvoldoende of zelfs geen belastingen betalen. Is het aanvaardbaar dat mensen met soms tientallen ...

 3. 58. Het noodzakelijke einde van het neoliberalisme

  ... geld kosten - ja zelfs van het ondraaglijkse B-woord belastingen is men niet langer vies - om de samenleving te beschermen tegen ... niveau aanpassingen moeten gebeuren zoals afspraken over belastingen , sociale regels en milieuregels, en desnoods een status-quo in ...

 4. De rijkste middenklasse is niet langer die van de Verenigde Staten

  ... alle duidelijkheid, dit gaat over de inkomens nadat de belastingen zijn afgehouden. Zo belanden we bij een belangrijke oorzaak van ... achteruitgang. Als vooral de rijken amper nog belastingen betalen, verliezen de collectieve goederen daarbij. De overheid ...

 5. Waarop letten bij verkiezingen in tijden van globalisering?

  ... de minste publieke voorzieningen - versta met de laagste belastingen - het slechts om in te leven zijn? Vertelt ze u dat weinigen ... of Irak?    Durft ze opkomen voor voldoende belastingen , op voorwaarde dat die lasten eerlijk verdeeld worden en dat ...

 6. Sociale en economische pil van mijnbouw

  ... of niet in de opbrengsten van de mijnbouw delen. Want belastingen worden er amper of zelfs niet geheven. En als er toch wat ... stapelen er zich op. Net zo de bedrijfswinsten, want belastingen hoever er amper betaald, zelfs aan de verschuldigde royalties ...

 7. 56. Duurzaamheid en gespletenheid gaan moeilijk samen

  ... jaar lang elke poging tot ernstige vergroening van de belastingen tegenwerkt ... jaar lang elke poging tot ernstige vergroening van de belastingen tegenwerkt. Niet door te zeggen dat hij tegen is, maar door met ...

 8. Onze politici kunnen het niet alleen

  ... slecht beheren. Met de Scandinaviërs betalen we meest belastingen maar wij krijgen veel slechtere publieke dienstverlening. Nog straffer, Zwitserland heft van de industrielanden minst belastingen maar presteert bijna zo goed als de top. Met ruim een derde ...

 9. De energietransitie naar energiedemocratie. 'Power to the people'

  ... Als  belastingbetalers omdat overheden belastingen gebruiken om bedrijven te ondersteunen die investeren ...

 10. Tien Attac-principes voor een democratisch Europese Unie verdrag

  ... sociale rechten nu in de verdrukking komen, hoe belastingen worden ontdoken en er fiscale concurrentie opduikt ...

Pagina's