Home

Zoeken

Zoekresultaten

 1. Iedereen proefkonijn. Het politieke gehalte van Onderzoek en Ontwikkeling

  ... , vervuiling van lucht, land en water, afnemende biodiversiteit en de globale trends van groeiende ongelijkheid, zowel ... gevallen (opwarming van de aarde , verlies van biodiversiteit , hoeveelheid stikstof per jaar die door de mens uit de ...

 2. 49. Wij zijn in oorlog... Maar anders dan we spontaan denken

  ... eigen planeet. We voeren een ‘biogenocide' tegen de biodiversiteit . Het woord is geenszins overdreven want we laten planten en ... van uitsterven. Nochtans is de mens afhankelijk van die biodiversiteit om te leven. En we warmen onze planeet op. De gevolgen van ...

 3. Op Pala gepubliceerde delen uit het boek TRANSITIE

  ... GRENZEN 1 Hoe behouden we dieren en planten? Biodiversiteit - PLANETAIRE GRENZEN 2   Geknoei met biochemische ...

 4. PLANETAIRE GRENZEN - overzicht artikelreeks

  ... GRENZEN 1 Hoe behouden we dieren en planten? Biodiversiteit - PLANETAIRE GRENZEN 2 Geknoei met biochemische ...

 5. Studenten startten ecocentrische hervorming hoger onderwijs van onderuit

  ... beschouwde. Zonder de herinnering aan hoeveel biodiversiteit er tweehonderd jaar geleden was, is ons idee van wat ... is, verschoven, en we ervaren het verlies aan biodiversiteit niet als ernstig. We zagen in hoe destructief de Westerse ...

 6. 55. GEWOGEN EN TE LICHT BEVONDEN

  ... broeikasgassen. Met betrekking tot de snel slinkende biodiversiteit , een even groot ecologisch probleem als de opwarming, staan ... om de uitstoot van broeikasgassen te beperken, de biodiversiteit te beschermen, de ontbossing te stoppen of de ...

 7. Van mondiaal gesleep naar radicale regionalisering

  ... vraagstukken zoals de schrikbarende afname van de biodiversiteit , de dodelijke klimaatontwrichting, de gezondheidsbedreigende ... leiden tevens tot een sterkere basis voor een grotere biodiversiteit , samen met klimaat onze grootste urgente uitdagingen. ...

 8. Hoe keren we het klimaatalarm?

  ... ecologische grenzen van klimaatverandering , biodiversiteit en andere kunnen blijven overschrijden. Evenmin is een ... wonen, onderwijs, democratie, reizen, informatie, biodiversiteit , veiligheid , kennis, fiscaliteit, ...

 9. Zuur zeewater bedreigt zeeleven: koraalriffen extra aangetast

  ... . Zij zijn nochtans van levensbelang voor de maritieme biodiversiteit en worden daarom als het tropische regenwoud van de oceanen ...

 10. De jacht op grondstoffen: een uitputtingsslag die niet te winnen is

  ... ontginning kerft diep in de aarde , vaak waar de biodiversiteit het grootst is: natuurlijke rijkdommen zoals bossen en ...

Pagina's