Home

Zoeken

Zoekresultaten

 1. Van mondiaal gesleep naar radicale regionalisering

  ... realiseerde me eens te meer hoe krankzinnig onze huidige economie nu draait met het massaal nationaal en mondiaal gesleep met ... 5. Circulair/kringloop. Voor een duurzame circulaire economie is een korte kringloop een absolute voorwaarde. Anders ...

 2. ‘Omarm de ontevredenheid en verontwaardiging’

  ... moeten. We hebben dringend een sociaalecologische economie nodig, met een ecologisch, een sociale en een democratische ... uiterst noodzakelijk, zoals voor de uitbouw van nieuwe circulaire economische systemen. Geen pleidooi dus voor een ongenuanceerd ...

 3. Hoe zit dat dan met groei in een duurzame economie?

  ... We moeten nu snel overschakelen naar een duurzame economie die de ecologische planetaire grenzen weet te respecteren. ... met andere woorden de systematische uitbouw van alle nieuwe circulaire economische systemen die we nodig hebben, maar ook van rechtvaardige ...

 4. Vakbond in transitie

  ... een moment dat een radicale transitie van onze economie zich opdringt. Als we morgen goed willen leven en werken, moeten ... handen voor het vele werk in de omslag naar een circulaire economie . Stedelijke tewerkstelling is de manier om goede jobs ...

 5. Hoe gebruiken we geld het best?

  ... systeem faalt totaal in de uitbouw van een duurzame economie Het allergrootste falen van het huidige financiële systeem ... voor iedereen op de meest materiaalarme en liefst circulaire wijze, en zo de beste voorwaarden voor welzijn creëren. Maar de ...

 6. Transitie naar een duurzame kwalitatieve groei

  ... nieuwe systemen die mee de duurzame samenleving en economie van de toekomst uitmaken... zoals in het verleden is gebeurd met ... alle problemen oplossen met technologie (koolstofopvang, circulaire economie , hernieuwbare energie). Maar dit is voor ons niet ...

 7. Wie is bang voor Vandana Shiva?

  ... oplossing(en).  “ We hebben het over de oude olie- economie die zichzelf probeert te behouden door middel van een andere ... is een systematische en samenhangende aanpak binnen een circulaire economie nodig om het wenselijke ook operationeel maken. ...

 8. Hoe herleving na coronashock best aanpakken? ESSAY

  ... We moeten de beste keuzes maken om samenleving en economie te laten herleven. lucht, water, voedsel , materialen, ... en zekerheid wanneer hij kan steunen op een steeds meer circulaire economie . Steeds meer hulpbronnen worden dan hernieuwd in ...

 9. Weigering om technologie duurzaam te sturen

  ... zijn publieke investeringen baanbrekend. Net als de economie is technologie kiezen en dus politiek Overheden zijn hard nodig ... , op producten die kapot moeten gaan om winst te maken of op circulaire productie. Meer dan 100 elektrische voertuigjaren verloren ...

 10. UITNODIGING voorstelling nieuw PALA boek TRANSITIE

  ... dinsdag 27 september om 10.30 uur GEVOLGD DOOR ONZE CIRCULAIRE ECONOMIE Uiteenzetting over het thema van het TransitieFestival van 22 t/m ...

Pagina's