Home

Zoeken

Zoekresultaten

 1. Geen krommere meetlat dan het bruto nationaal product (bnp)

  4 december 2017 HOE DUURZAAMHEID METEN? (1) Hoe meten we duurzame welvaart en welzijn? Want ... Dit is de eerste bijdrage van de artikelreeks Hoe duurzaamheid meten , grotendeels gebaseerd op het boek Transitie . ... van deze eerste bijdrage uit de artikelreeks Hoe duurzaamheid meten? : het is onbegrijpelijk en zelfs lichtzinnig om het ...

 2. Samenleving bouwt aan mondiale coalitie voor duurzaamheid

  ... nemen de jongste tijd wel enig initiatief inzake duurzaamheid . Vorig jaar in september keurden de Verenigde Naties hun ... het van initiatieven die de overheden richting meer duurzaamheid willen jagen. Ze proberen de onderhandelingen te beïnvloeden ...

 3. Werk maken van een transitiepact. Reflectie op ‘Transitie. Onze welvaart van morgen’

  ... een onderzoek uitvoeren naar de mondiale megatrends en duurzaamheid . Dat onderzoek mondde uiteindelijk uit in een studie naar de ... Geen evident verhaal voor vakbond Dat we duurzaamheid en transitie belangrijk vinden, maakt nog niet dat het ...

 4. 'Coop is wereldkampioen duurzaamheid'

  ... verhaal, mensen die andere mensen kennen. In duurzaamheid willen we de beste zijn, dat is onze visie De meeste ... een visie achter, we willen de beste zijn in de sector duurzaamheid . Het is geen toeval dat we werden bekroond als beste duurzame ...

 5. 56. Duurzaamheid en gespletenheid gaan moeilijk samen

  ... Dat is nu par excellence het geval voor wie duurzaamheid wil realiseren. Duurzaamheid raakt aan het beleid van alle ministeries: sociaal, economisch en ...

 6. Europees sociaal model heruitvinden

  ... Essentieel voor nieuw sociaal model zijn duurzaamheid én rechtvaardigheid Meer dan 600 afgevaardigden van ... en sterk Europees sociaal model is het verweven van duurzaamheid én van rechtvaardigheid in de economische politiek, in ...

 7. Hoe keren we het klimaatalarm?

  18 november 2016 Transitie naar duurzaamheid komt eraan maar moet veel sneller (deze vrije tribune ... mobiliteit die vandaag in zowat alle aspecten vloekt met duurzaamheid , bouwen en wonen, ruimtelijke ordening, materiaalgebruik en ...

 8. Bij het verschijnen van Terra Reversa - van crises tot sociaalecologische economie

  ... Terra Reversa. De transitie naar rechtvaardige duurzaamheid  van Peter Tom Jones dat hij schreef met Vicky De Meyere: ... Terra Reversa. De transitie naar rechtvaardige duurzaamheid Klik voor meer info en bestellen vorige boek Terra ...

 9. Klimaatbetogers en gele hesjes kunnen elkaar versterken

  ... niet noodzakelijk, er is een uitweg van rechtvaardige duurzaamheid mogelijk, tegelijk sociaal én ecologisch. Het perfecte ... Een welkom en noodzakelijk concept voor rechtvaardige duurzaamheid is het aardegebruiksrecht . Concreet kent dat principe ...

 10. Van verbeelden naar doen. Naar een sociaalecologische samenleving

  ... sturen . Dat is de utopie van een rechtvaardige duurzaamheid , van een menselijke samenleving die duurzaamheid , solidariteit en democratie als bakens heeft. Het is dus ...

Pagina's