Home

Zoeken

Zoekresultaten

 1. Geen krommere meetlat dan het bruto nationaal product (bnp)

  ... biedt houvast. Dat geldt zeker nu we fundamentele ecologische grenzen moeten eerbiedigen en tegelijk de aanspraak van ... Hoe duurzaamheid meten 3 - En wat vertelt de ecologische voetafdruk? Hoe duurzaamheid meten 4 - Het perfecte ...

 2. Het perfecte dilemma? Ofwel de planeet, ofwel de mensen?

  ... nauw verwant met de begrippen ‘milieugebruiksruimte’, ‘ecologische voetafdruk’ of ook ‘Human Appropriation of Net Primary Productivity’ ...

 3. Verbinding als strategie voor een duurzame toekomst

  ... buurt voor lokale bewoners onhaalbaar maakt. Of denk aan de ecologische verantwoordelijkheid  van het rijkere deel van de wereldbevolking ... samenlevingen doorzet, hoe groter hun ecologische voetafdruk – hun energie- en materialenhonger - wordt ten koste van de ...

 4. RECHTVAARDIGE DUURZAAMHEID. Een nieuwe uitdaging voor het middenveld

  ... wijze kan produceren. Met een zeer ongelijk verdeelde ecologische voetafdruk , zowel tussen als binnen landen. Sinds Brundtlandt in 1987 ...

 5. Footprint Justice krijgt meer aandacht

  ... . Het idee Footprint Justice of rechtvaardig verdeelde voetafdruk zoekt nu steun bij de Wellbeing Economy Governments . Die landen ... veel van de Aarde gebruiken, wat tot grote sociale en ecologische problemen heeft geleid. Dat begon al in de koloniale tijden en liep ...

 6. Lou Keune recenseert Transitie

  ... Er zal een overgang moeten plaatsvinden naar een sociaal-ecologische orde. Het gaat om niet minder dan systemische veranderingen, ... ervaren) van velen. Neem bijvoorbeeld de ecologische voetafdruk . Die is veel te hoog, wereldwijd maar vooral in ‘rijke’ ...

 7. Een andere mijnbouw. Een andere globalisering

  ... 2011 De jacht op ertsen is een ecologische uitputtingsslag, een sociaal bloedbad en een economische vloek. De ... we ze niet aanpassen –ten dode opgeschreven, omdat haar voetafdruk de draagkracht van de aarde voortdurend, en steeds sterker, ...

 8. Draagvlak voor een welzijns-economie groeit

  ... In 2006 mocht ik in Den Haag het eerste exemplaar van mijn Voetafdruk-boek aanbieden aan Bob Goudzwaard, tijdens een conferentie over ... WEAll-Nederland-hub. Daarmee zal de aandacht voor sociale en ecologische vraagstukken ook in ons land stukken groter worden. Of we daarmee ...

 9. Naar een flexibele economie, maar dan anders

  ... aanvankelijk welvaart gebracht. Maar nu is het, gezien de ecologische en ook sociale schade, rampzalig negatief geworden. En tegelijk ... en de drastische verlaging van onze ecologische voetafdruk . Tezamen vormen zij al een complete utopie . Alweer: de ...

 10. Straffe uitspraken, grote ambities

  ... velen is er een bijna vanzelfsprekende aandacht voor het ecologische. Het zal sommigen verrassen. Bij vele werknemers is er ... , dat die zich maar beter kunnen aanpassen en dus hun voetafdruk moeten verkleinen als ze hun toekomst willen verzekeren. En dus ...

Pagina's