Home

Zoeken

Zoekresultaten

 1. Wereldleiders komen bijeen over mondiale financieel-economische crisis

  ... economie opnieuw op de sporen te krijgen, en om de economische groei en de werkgelegenheid te stimuleren? Al even belangrijk, hoe krijgen ...

 2. Einde aan de groei. Ons aanpassen aan de nieuwe economische realiteit

  ... instellingen er wel een oplossing voor? Als je Einde aan de groei leest, begrijp je wat er schort aan de opvattingen van de leidende ... adviseert Heinberg om lokaal het weerstandsvermogen tegen economische schokken te vergroten. We kúnnen bloeien intransitie als we het ...

 3. 62 procent groei voor zonne-energie in 2007

  15 april 2008 De huidige economische groei vloekt al te dikwijls met de noodzaak van een duurzame economie . Maar niet alle groei is slecht, zeker niet als we er bijvoorbeeld in slagen onze energie ...

 4. Gegronde twijfel over zegeningen van buitenlandse investeringen in Latijns-Amerika

  ... buitenlandse investeringen er niet in om een brede economische groei te stimuleren en evenmin om het milieu te respecteren. De opening ...

 5. Groei en bnp obsessies in coronatijd

  29 mei 2020 De obsessie met groei springt opnieuw in het oog in de berichtgeving over de gevolgen van de ... of achteruitgang van de mentale gezondheid… en dus ook economische krimp of achteruitgang. De obsessie voor groei vertaalt zich in ...

 6. RECHTVAARDIGE DUURZAAMHEID. Een nieuwe uitdaging voor het middenveld

  ... geconcipieerd wordt, en niet enkel vanuit een dominante economische invalshoek gecorrigeerd wordt. Een markteconomie, die productie, ... kiezen voor het voorzorgsbeginsel, niet voor onbegrensde groei en onverantwoorde winsten. De milieu-impact van de totale ...

 7. Waanzin of verstand

  ... onderzoek wereldwijd te eenzijdig gefinancierd wordt vanuit economische overwegingen. En daar lijkt de wetenschappelijke gemeenschap ... wakker van te liggen. Oneindige economische groei kan niet op een eindige planeet Hier stuiten we op ...

 8. 58. Het noodzakelijke einde van het neoliberalisme

  ... als de fascistische varianten hielden een relatieve economische isolatie en afscherming tegenover het buitenland in. Dat werkte een ... 1945 en 1975. Dat was een periode van grote economische groei die bovendien redelijk rechtvaardig verdeeld werd: overal steeg het ...

 9. Geen krommere meetlat dan het bruto nationaal product (bnp)

  ... van essentieel belang. De zogenaamde ‘productieve' economische functies zijn er zelfs op gebaseerd. Dezelfde ontkenning geldt ... bnp toe. Kan het onlogischer? Van oneconomische groei, geluk, armoedebestrijding en draagkracht Al die meetfouten leiden er ...

 10. De rijkste middenklasse is niet langer die van de Verenigde Staten

  ... VS het rijkste grote land en vertellen economen dat de economische groei er even sterk of zelfs sterker is dan in vele andere landen. Vele ...

Pagina's