Home

Zoeken

Zoekresultaten

 1. Topman IAO pleit in Azië voor een sociale sokkel en voor basisinkomen

  ... Vele Aziatische landen kennen een nooit geziene economische groei . Maar die levert niet zo veel nieuwe arbeidsplaatsen op. De vooral ...

 2. Tussen oud en nieuw ontwikkelingsmodel: wat wil China van de rest van de wereld?

  ... China . Het oude ontwikkelingsmodel van geforceerde economische groei loopt vast, terwijl het nieuwe model van duurzame groei niet goed van ...

 3. 2052 vertelt hoe stom mensen volgende 40 jaar zullen zijn

  ... van de Club van Rome die het rapport Grenzen aan de Groei publiceerde in 1972. In 2012, vier decennia later, schreef hij het boek ... die uitgaat van ruim 9 miljard mensen in 2050. Economische groei vertraagt, verbruik stagneert “De groei van het ...

 4. Eric Hobsbawm: communisme en kapitalisme zijn mislukt, welke uitweg uit de wereldwijde crisis?

  ... omstandigheden moet streven naar een zo groot mogelijke economische groei en competitiviteit laten we niet zomaar los.  Een progressief beleid ...

 5. Schaarse grondstoffen risico voor bevoorrading en duurzaamheid

  ... Al in 1972 wees het rapport De grenzen aan de groei het groeiende verbruik van grondstoffen aan als een ... de Belgische economie en welke invloed hiervan uitgaat op de economische, ecologische en sociale veerkracht . Verder wordt ...

 6. Wanneer de economie niet kan volgen - in Tsjaad bijvoorbeeld

  ... olie- boom bij het begin van deze eeuw, met een economische groei van even zelfs dertig procent per jaar, valt die groei terug op iets ...

 7. De toekomst is ecologisch, sociaal, democratisch

  ... welvaartsstaten. Die ontstonden vorige eeuw op basis van economische groei en de sociale intelligentie om de vruchten daarvan te verdelen. Maar ...

 8. Europa ijvert voor ‘fatsoenlijk werk in de wereld’

  ... binnen als buiten de Europese Unie . Want economische groei is op zichzelf geen garantie voor betere jobs of minder armoede ...

 9. Verenigde Naties zoeken naar duurzaamheid

  ... creëert een vergelijkbaar vraagstuk. Hoe de economische en sociale voordelen ervan plukken en de ecologische gevolgen, ... te verrekenen van ontwikkelingslanden om duurzame economische groei te verwezenlijken en hun armoede uit te roeien. Telkens ...

 10. Voordrachten

  ... Het is goed leven in de welvaartsstaten, gebouwd op economische groei en het verdelen van de vruchten daarvan. Dat groeimodel loopt nu te ...

Pagina's