Home

Landbouw en voedsel

Terminatorgen blijft in het laboratorium

Tot eind maart vergadert in het Zuidbraziliaanse Curitiba de biodiversiteitconferentie. Ze heeft al beslist om het moratorium op terminatorzaden te verlengen. Door het zogenaamde terminatorgen in planten in te brengen, maken deze planten zichzelf onvruchtbaar en brengen ze alleen maar steriele zaden voort. Grote multinationale bedrijven zijn in deze technologie geïnteresseerd omdat ze landbouwers dwingt via hun kassa te passeren om aan nieuw zaaigoed te geraken. Maar de nieuwe technologie mag dus niet in het open veld worden getest, tot grote tevredenheid van o.a. de meeste boeren, vele milieugroepen en heel wat Europese politici.
IPS

Waar blijven de broodnodige landbouwhervormingen?

Ongeveer driekwart van de 800 miljoen ondervoede mensen op de wereld zijn zelf boer, en meer nog boerin. Hun recht op inkomen, op genoeg voedsel en op voldoende grond en andere middelen om in hun bestaan te voorzien, is niet verzekerd. Er is dus dringend nood aan landbouwhervormingen en plattelandsontwikkeling, meteen het onderwerp van de gelijknamige internationale conferentie vorige week in het Braziliaanse Porto Alegre. De conclusie is duidelijk. Voor een duurzame landbouw die ook een oplossing biedt voor de armsten is toegang tot grond en tot andere natuurlijke hulpbronnen zoals water essentieel. Alleen zo kunnen deze gemeenschappen fatsoenlijk leven en het milieu respecteren.

Honger in kaart gebracht: het is crisis

Terwijl vorig jaar vooral het West-Afrikaanse Niger geregeld in het nieuws kwam met berichten over een hongercatastrofe, lijkt het probleem van ondervoeding en acute hongersnood zich dit voorjaar naar Zuidelijk en Oost-Afrika te verplaatsen. Het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties (WFP) heeft de hongercrises in kaart gebracht op zijn website. Enkele muisklikken volstaan om te leren dat 41 procent van de bevolking van Zuidelijk Afrika (zonder Zuid-Afrika) momenteel ondervoed is. In het uiterst droge noordoosten van Kenia zijn 3,5 miljoen mensen direct bedreigd in hun voedselzekerheid. Vooral de nomadische veehouders zijn er getroffen. Wanneer hun vee sterft, hebben deze mensen geen inkomen meer en worden ze volledig afhankelijk van voedselhulp.

DVD en internet tv: Het Gezicht van de Honger en het Afrikaanse katoenverhaal

Het Gezicht van de Honger - DVD
Extreme armoede en honger uitroeien, dat is de eerste Millenniumdoelstelling. Maar hoe doe je dat? Met een duurzame landbouw en voedselsoevereiniteit voor de hele wereld, dat is waar bijna alle Vlaamse ontwikkelingsorganisaties en vele milieu NGO’s zich twee jaar lang voor gaan inspannen, ook informatief, binnen de campagne De Tijd Loopt.
Voor wie wil begrijpen hoe ondervoeding, honger en armoede tot stand komen en ook wil weten hoe het anders kan is er nu de DVD Het gezicht van de honger & Nieuwe Gezichten, twee films over hoe honger toeslaat in een Afrikaans dorp en wat te doen (zie ook het Afrikaanse katoenverhaal hierna)
Meer info. op www.globalsociety.be

Pagina's

Abonneren op RSS - Landbouw en voedsel