Accueil

Fietsen tegen clustermunitie en voor verbod ervan

Actievoerders fietsen van Hasselt naar Parijs. Ze zoeken zo bekendheid en steun te verwerven voor het zogenaamde Verdrag van Oslo. Dat verdrag wil clustermunitie uit de wereld bannen. Het is vergelijkbaar met het al bestaande Verdrag van Ottawa dat hetzelfde beoogt met antipersoonsmijnen. De initiatiefnemers, Noorwegen en België, hopen het verbod op clustermunitie te realiseren tegen eind 2008.
Eind deze week komen de fietsers in Parijs aan. Die eindbestemming is niet toevallig. Het hoofdkwartier van de financiële Axa Groep bevindt zich in deze stad. Eind juli heeft Axa beslist om niet langer rechtstreeks te investeren in clustermunitie en antipersoonsmijnen. Maar er blijven wel nog de indirecte investeringen. Vandaar het pleidooi in Frankrijk voor de al bestaande Belgische wet die zowel de productie van als de investeringen in clustermunitie verbiedt.
En dan is er nog de militaire inzet van witte fosfor die deze fietsers zorgen baart, nog een wapen waarin Axa investeert. Contact van witte fosfor met de huid veroorzaakt zware brandwonden en onomkeerbare lichamelijke schade. Het is een verschrikkelijk wapen dat geen enkel onderscheid kan maken tussen militairen en burgers. Bij de aanval op de Iraakse stad Falluja in 2004 heeft het Amerikaanse leger op grote schaal fosforbommen ingezet, op een ogenblik dat er in de stad nog altijd naar schatting 50.000 à 100.00 mensen aanwezig waren. Een jaar later vertelt de RAI documentaire The Hidden Massacre of Fallujah die waarheid.

Dossier - Axa en de Amerikaanse wapenindustrie 
webTV - RAI documentaire The Hidden Massacre of Fallujah - 27'
webTV - Zembla documentaire over clustermunitie 
Fietstocht Hasselt-Parijs
Artikel - Axa trekt zich (gedeeltelijk) terug uit landmijnen en clustermunitie

Regio's: 

Lees ook