Home

Privacy

Pala heeft een CRMbestand (type civiCRM) van de gratis abonnees voor de verzending van de nieuwsbrief, voor het uitvoeren van bestellingen via de webshop en voor het registeren van donateurs en deelnemers aan evenementen.

We vragen enkel de noodzakelijke gegevens. Zo volstaat voor de nieuwsbrief het emailadres. Andere data, zoals adres, zijn optioneel.

Voor het toezenden van een bestelling is het postadres nodig. Dit betreft dus enkel informatie die nodig is om de gevraagde service te kunnen verlenen. De data van uw bestelling worden opgeslagen in de facturatie. Uw aankoopgedrag wordt echter niet geanalyseerd.

Wij vragen nooit persoonlijke gegevens over politieke of religieuze overtuiging, nationaliteit, seksuele geaardheid, leeftijd, gezondheidssituatie of wat ook meer.

Minderjarigen hebben de toestemming van hun ouder of voogd nodig om zich in te schrijven.

De gegevens zijn enkel toegankelijk voor de beheerders van Pala vzw en de professionele webbeheerder. Klik hier om het privacybeleid van onze webbeheerder te lezen.

Wij gebruiken geen cookies om advertenties te tonen. Cookies zijn louter functioneel, bijvoorbeeld in de winkelmodule.

Het gebruik van de site en de nieuwsbrief wordt opgevolgd met civiCRM. Dit is enkel op algemene wijze en wordt nooit op individueel vlak geanalyseerd.

Voor de nieuwsbrief moet expliciet ingeschreven worden (opt-in). Dit gebeurt nooit automatisch.

Wij geven de gegevens nooit door aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor tijdelijk gebruik voor evenementen van Pala met andere partners of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Doorverkoop of terbeschikkingstelling voor commerciële doeleinden zijn uitgesloten. De data gaan nooit naar landen buiten de EU.

Iedereen kan zijn eigen verzamelde persoonsgegevens inzien, doen verbeteren of laten verwijderen.
Bij elke nieuwsbrief is een link waarmee u kan uitschrijven uit de nieuwsbrief met een eenvoudige klik.
Via info@pala.be kunnen de gegevens gevraagd worden. Binnen de zes weken moet een antwoord gegeven worden en moeten de data eventueel aangepast of geschrapt worden.

Wie uitschrijft op de nieuwsbrief en geen andere relatie heeft met Pala vzw, wordt ten laatste binnen de zes maanden volledig uit het bestand verwijderd.

U hebt het recht om Pala te vragen om uw data onmiddellijk volledig te verwijderen.

In geval van klacht kan u info@pala.be mailen.
Indien u geen oplossing vindt voor uw privacyprobleem met Pala vzw, dan verwijzen we u naar de officiële Privacycommissie.

Pala neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Pala bouwt adequate procedures uit die het mogelijk maken datalekken zo snel mogelijk op te sporen, te onderzoeken en te melden waar nodig is.