Home

Samenleving

Scherpstellen - dubbel subsidie gevoel

Wie kent dat dubbel gevoel bij het wijdverspreide enthousiasme voor subsidies?
Ja, subsidies kunnen belangrijk zijn en er kunnen zelfs heel goede redenen voor zijn.
Maar ook is er het grote probleem van afhankelijkheid, van willekeur en van administratieve overlast.

Zoals een Indiër me ooit toevertrouwde, een maatschappelijke ondernemer die een indrukwekkende beweging op gang had getrokken met tal van sociale, culturele en economische realisaties:

Jonathan Lambregs: “Liefde voor milieu kreeg ik met paplepel mee”

Jonathan Lambregs (bijna 30) is gebeten door het milieu. Hij wil zijn idealisme omzetten in engagement om te strijden tegen de opwarming. Na enkele jaren werken voor de Bond Beter Leefmilieu verkast hij nu naar de hernieuwbare energiesector in Rwanda en Oeganda. Een gesprek over idealen, vergroening van onze economie en reizen.

Pagina's

Abonneren op RSS - Samenleving