Accueil

Internationale instellingen doen te weinig om negatieve impact op mensenrechten te beperken

Uit een nieuwe studie van de Amerikaanse financiële waakhonden, het Center for International Environmental Law (CIEL) en Bank Information Center (BIC), blijkt dat grote internationale instellingen bij de financiering van projecten nog te weinig rekening houden met de negatieve impact op de fundamentele mensenrechten die dergelijke projecten kunnen hebben. Internationale banken, maar ook de International Finance Corporation (IFC), de Wereldbankdochter die leningen aan private bedrijven toekent, hebben geen voldoende sluitende procedures om te voorkomen dat investeringen negatief uitvallen op het vlak van mensenrechten en milieubescherming.

De studie maakte gebruik van het  Human Rights Compliance Assessment (HRCA), een instrument (‘tool') dat werd ontwikkeld door het Deense instituut voor de mensenrechten. Deze tekortkomingen en de risico's die ze kunnen veroorzaken, zijn des te merkwaardiger, zegt de studie, omdat de IFC precies veelvuldig gebruik maakt van Standards & Principles, strikt geformuleerde voorwaarden waaraan projecten moeten voldoen alvorens groen licht voor financiering te krijgen.

De onderzoekers lichtten 61 projecten door waarbij telkens klachten waren gerezen door de betrokken gemeenschappen. De klachten betroffen bijna altijd schendingen van internationaal erkende mensenrechten: recht op voedsel, eigendom, leven en gezondheid. In 2007 werd voor niet minder dan 52,9 miljard dollar aan projecten in groeilanden onderworpen aan de geformuleerde voorwaarden, of meer dan 70 procent van dergelijke leningen toegekend aan groei-economieën. Bovendien hebben de lidstaten van de OESO, de groep van rijke industrielanden, aanvaard om bij het toekennen van exportkredieten de Performance Standards als minimale gemeenschappelijke toetsstenen te gebruiken voor milieu- en sociale criteria.

Omdat dit alles volgens de recente studie nog niet blijkt te volstaan om mensenrechtenschendingen te voorkomen, hebben de auteurs John Ruggie, de speciale VN-vertegenwoordiger voor mensenrechten en bedrijven, om extra aandacht gevraagd.

Websites

klik hier voor Bank Information Center (kritische NGO-waakhond Wereldbankgroep)

klik hier voor Center for International Environmental Law (CIEL)

Regio's: 

Lees ook