Accueil

Jaar van de Woestijnen

De Verenigde Naties hebben 2006 uitgeroepen tot Internationaal Jaar van de Woestijnen en de Woestijnvorming (IYDD). Belangrijkste bedoeling is mensen bewustmaken van de gevaren van landverloedering ten gevolge van menselijke activiteit en klimaatverandering. Dat het probleem van de woestijnvorming - eigenlijk landverloedering in al zijn vormen - veel meer mensen direct bedreigt dan algemeen wordt aangenomen, bewijzen de cijfers. Ruim één derde van het aardoppervlak kan worden bestempeld als droge gebieden, die extra kwetsbaar zijn bij onzorgvuldig ingrijpen van de mens. Elk jaar verliest de wereld 42 miljoen dollar aan landbouwproductie door de woestijnvorming en daarmee samenhangend is er ook een groot verlies aan biodiversiteit. Bijna één miljard mensen zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van droge gebieden die al zwaar zijn aangetast door landbeschadiging, vooral in Afrika. Voedselonzekerheid, armoede en grondconflicten zijn het gevolg. Een positief punt is dat de Conventie ter Bestrijding van Woestijnvorming al door 191 landen is geratificeerd, een record in de Verenigde Naties.
Aan de andere kant wil het Woestijnjaar ook aandacht vragen voor het rijke erfgoed van de culturen die zich eeuwenlang hebben weten staande te houden in een woestijnomgeving. De UNESCO heeft een programma uitgewerkt over cultureel toerisme in de Sahara.
Woestijnjaar  (www.iydd.org)
Conventie ter Bestrijding van Woestijnvorming – VN-organisatie in Bonn www.unccd.int
Saharaproject  www.unesco.org/culture

Regio's: 
Thema: 

Lees ook