Accueil

Klimaatverandering in de kunst, op straat en in de conferentiezaal

De komende weken zal het thema van de klimaatverandering weer niet uit de internationale media te branden zijn. Van 3 tot 14 december vindt in het Indonesische Bali de VN-klimaatconferentie plaats. Daar moet de wereld dringende en sluitende afspraken maken over de toekomstige beperkingen van de uitstoot van koolstofdioxide en andere broeikasgassen. Het protocol van Kyoto uit 1997, dat de rijke landen oplegt de komende vier jaar gemiddeld vijf procent minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990, loopt immers in 2012 af. De opvolger van Kyoto zal ambitieuzere doelstellingen moeten formuleren. Dat zegt o.a. Kevin Watkins, hoofdredacteur van het nieuwste VN-rapport over Menselijke Ontwikkeling.  De rijke landen moeten hun schadelijke uitstoot tegen 2050 met minstens 80 procent verminderen. Dat is 16 keer méér dan wat Kyoto oplegt!
Rajendra Pachauri, voorzitter van het Intergouvernementeel Panel over Klimaatverandering van de VN (IPCC) dat de belangrijkste klimaatexperts ter wereld groepeert, staat achter die conclusies. Rijke landen moeten meer doen om de ontwikkelingslanden te helpen de klimaatveranderingen op te vangen. Er komen meer overstromingen, stormen en droogtes. Vooral arme mensen zullen daaronder te lijden hebben.

Melting Ice. Hot topic. Verandering in beeld gebracht heet de merkwaardige tentoonstelling die nog tot 6 januari loopt in BOZAR in Brussel. Veertig internationale kunstenaars uit 25 landen vragen aandacht voor de opwarming van de aarde. Met foto's, video's, sculpturen en installaties komen ze op voor onze bedreigde planeet. Hoe verandert het klimaat? Wat zijn de politieke implicaties? Op een bijgewerkte kaart van Europa is bijvoorbeeld te zien hoe de helft van Nederland en ook een stukje van België onder de zeespiegel zullen verdwijnen als de opwarming niet wordt gestopt voor het einde van de eeuw. En hoe kan duurzame ontwikkeling bijdragen tot vrede? Kunst mag dan misschien niet de wereld redden, ze houdt ons wel een spiegel voor. Art for the Environment is een initiatief van het Natural World Museum (NWM) uit San Francisco in samenwerking met UNEP, het milieuprogramma van de VN. Met deze innovatieve kunsttentoonstelling wil het NWM niet alleen het milieubewustzijn verhogen, maar mensen tevens aanzetten tot actie.

En die kans krijgen we op zaterdag 8 december. In Brussel vindt dan in het kader van de Global Climate Campaign de International Climat Action Day plaats. De Klimaatcoalitie wil duizenden mensen op de been brengen voor een ambitieus en sociaal rechtvaardig klimaatbeleid. De beslissingen van de wereldleiders in Bali zijn cruciaal voor onze toekomst. Als burgers zich engageren, verwachten ze van politici hetzelfde. Iedereen kan een ‘klimaatdaad' stellen, zegt de Klimaatcoalitie, door bijvoorbeeld je eigen uitstoot te verminderen en over te schakelen op groene stroom en door spaarlampen te gebruiken. De ‘klimaatneutrale' optocht voert daarom symbolisch gloeilampen mee.

Weblinks

VN-conferentie over Klimaatverandering (UNFCCC) in Bali van 3 tot 14 december

Tentoonstelling ‘Melting Ice. Hot Topic' nog tot 6 januari 2008 in BOZAR

Natural World Museum / Art for the Environment

Manifestatie van de Klimaatcoalitie en Klimaatoproep in Brussel op 8 december

Klimaatoproep

Registreer je eigen ‘klimaatdaad' (groene stroom, spaarlampen)

.

Regio's: 
Thema: 

Lees ook