Accueil

Niet kunnen lezen en schrijven is slecht voor de gezondheid

774 miljoen volwassenen kunnen lezen noch schrijven, twee op de drie zijn vrouwen. Meer dan 72 miljoen kinderen vinden niet de weg naar school en nog veel meer kinderen zitten veel te onregelmatig in de klas. En wie toch leert lezen en schrijven, riskeert die vaardigheden te verliezen bij gebrek aan de nodige lectuur.
Dat grote analfabetisme maakt het leven moeilijk. Zelfs de gezondheid kan er onder lijden. Want wie niet kan lezen of schrijven heeft minder medische informatie, raakt moeilijker aan medische hulp, doet minder aan preventie of aan familieplanning en stuurt de kinderen minder naar school. En zo is de negatieve cirkel rond: deze kinderen zijn extra kwetsbaar want op hun beurt minder op de hoogte van hun gezondheidsbehoeften.
Het levensbelangrijke verband tussen alfabetisme en gezondheid is dit en volgend jaar het thema van het Alfabetiseringsdecennium, en op dit ogenblik ook van de Internationale Alfabetiseringsdag die van 10 tot 12 september wordt gevierd in Bamako (Mali). Unesco reikt er de Alfabetiseringsprijzen 2007 uit aan vijf laureaten uit China, Nigeria, Senegal, Tanzania en de Verenigde Staten. In de VS tracht het winnende initiatief kinderen uit arme gezinnen die op school dreigen te falen op te sporen in buurtklinieken, hospitalen en publieke gezondheidsvoorzieningen. In Tanzania gaat het om kinderboeken die de lokale talen en de eigen boekproductie promoten.

WEBLINKS

Internationale Alfabetiseringsdag

Alfabetiseringsportaal van Unesco

Regio's: 

Lees ook