Accueil

Van de klimaattop in Bali en De Laatste Generatie

Eindelijk zijn we zover. Er wordt in het kader van de Verenigde Naties onderhandeld over wat we écht moeten doen tegen de dreigende klimaatverandering. Deze en volgende week lopen die onderhandelingen in Bali (Indonesië), en er volgen nog meer gespreksrondes. Makkelijk zal het niet gaan, want de opgave is groot, zeker voor de industrielanden. Als tegen 2050 de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 met de helft naar beneden moet, dan gaat het voor de industrielanden om tachtig procent. Dan komt het er eigenlijk op neer dat we wereldwijd een andere economie, een ecologische economie uit de grond moeten stampen die resoluut veel minder energie en materialen verbruikt. We moeten overstappen op een economie die, anders dan vandaag, de draagkracht van de aarde niet overschrijdt.

De Laatste Generatie - een prima kettingboek van 5 euro

Maar in vele hoofden gelooft men dat laatste nog maar half of zelfs niet. In de eerste plaats voor hen is er nu het boek van Fred Pearce De laatste generatie. Hoe de natuur wraak neemt voor het broeikaseffect. De auteur is een kritisch milieujournalist die meer dan één catastrofaal milieuverhaal in twijfel trok. Maar het klimaatverhaal, aldus Fred Pearce, dat is anders, dat klopt wel, en het maakt me bang. Al te makkelijk gaan we ervan uit dat klimaatverandering dan wel geleidelijk zal zijn. Ze kan echter ook abrupt toeslaan zodat we bijna van dag op dag met catastrofale veranderingen te maken krijgen.
Het boek van Fred Pearce, 359 interessante pagina's lang, is te koop voor amper 5 euro. Hoe de uitgeverij dat doet is onduidelijk. Ze hoopt er op dat het boek doorgegeven en voor anderen wordt gekocht, als een heus kettingboek. In elk geval is 5 euro geen geld om zelf en anderen onze menselijke toekomst te laten inschatten. We zijn in oorlog met de aarde en het is nu dringend tijd dat we dat beseffen. Te hopen valt dat ook de verantwoordelijken van de wereld, in Bali en elders, dit boek lezen.

Websites

Website van de VN Conferentie over Klimaatverandering in Bali

Fred Pearce De laatste generatie. Hoe de natuur wraak neemt voor het broeikaseffect, 359 p., 2007, klik hier voor info en bestellen

Over een ecologische economie kan u lezen in Terra Incognita van Peter Tom Jones. Klik hier voor info en bestellen. Tweede geactualiseerde druk.

Regio's: 
Thema: 

Lees ook