Accueil

Vrouwenkracht is vredesmacht

Vrouwen moeten in vredesprocessen een grotere rol krijgen. Dat besliste de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in 2000. Maar van die resolutie nummer 1325 komt niet al te veel terecht. Vrouwen zijn heel weinig betrokken bij het voorkomen van oorlog en geweld, en al even weinig bij vredesonderhandelingen of bij de wederopbouw van een land. Ze nemen ook veel te weinig deel aan vredesmissies, op dit ogenblik leiden vrouwen slechts twee van de zestien VN-vredesoperaties.
Nederland, Groot-Brittannië, Zweden, Noorwegen en Denemarken hebben al een nationaal actieplan, België niet ondanks een resolutie van de senaat en diverse adviezen.
Op dit ogenblik maakt België deel uit van de VN-veiligheidsraad, tot eind 2007. Dat is voor een aantal vrouwen van o.a. de Nederlandstalige Vrouwenraad een goede reden om hun oproep ‘Vrouwenkracht is vredesmacht’ te lanceren. Zij willen dat België vrouwen hun rechtmatige plaats geeft in vredesprocessen en vredesbesprekingen; en zij hameren erop dat België ook vrouwenrechten hun verdiende plaats moet geven.

Vrouwenkracht is vredesmacht  http://www.vrouwenkracht.net/ 
VN website ‘Women Watch’ over resolutie 1325  http://www.womenwatch.org/womenwatch/feature/wps/
Website ‘WomenWarPeace’ over vrouwen, vrede en veiligheid  http://www.womenwarpeace.org/

Regio's: 
Thema: 

Lees ook