Accueil

Wereld vergadert over Mondiale Voedselzekerheid op FAO top

Hij komt niets te vroeg, de Top van de Wereld Voedsel- en Landbouworganisatie over Mondiale Voedselzekerheid van 3 tot 5 juni in Rome. Want de huidige voedselcrisis woekert al lang. De primaire oorzaken ervan zijn bekend. Een exploderende productie van energiegewassen voor onze brandstofgulzige auto's eist steeds meer graan op wat niet meer kan worden gegeten. De wereldbevolking groeit. Meer nog stijgt de vraag naar vlees wat veel meer graan vereist dan wanneer je dat rechtstreeks opeet. Het aanbod van voedsel schiet tekort door slechte oogsten en ook doordat de klimaatverandering zich nu al vertaalt in minderopbrengsten. De fel stijgende olieprijzen maken zowat alles wat de landbouw nodig heeft, veel duurder en dikwijls onbetaalbaar; zo produceert die minder. Recent is er de speculatie bijgekomen op de prijs van grondstoffen, ook van voedsel. Ook nieuw is dat grote exportlanden hun uitvoer van voedsel beperken.

Wie dieper graaft, stoot op het echte probleem. Voedselonzekerheid wordt op de langere termijn veroorzaakt door structurele problemen zoals gebrek aan investeringen in duurzame landbouw en infrastructuur, de dominantie van grote bedrijven in de toeleveringsketens en slecht landbouwbeleid. De wereld heeft haar voedselproductie en haar boeren veel te lang verwaarloosd. Zowel de internationale fondsen als de investeringen van ontwikkelingslanden zelf in duurzame landbouw zijn zienderogen achteruitgegaan. Zo is de lage opbrengst van de Afrikaanse landbouw mee het gevolg van een structurele onderinvestering. De boeren waren het grote slachtoffer: een lage opbrengst, weinig middelen voor eigen verwerking, slechte infrastructuur, dure transportkosten en een markt die overspoeld werd door goedkope buitenlands import, met uiteindelijk importafhankelijkheid.
Tweede grote slachtoffer zijn de verarmde boeren die op het platteland niet langer konden overleven. Ze zijn massaal naar de slums rond de grote steden getrokken waar ze nu geen voedsel meer kunnen kopen wegens te duur.

De beste maatregelen die de regeringsleiders in Rome zouden kunnen nemen, is landbouw weghalen bij de Wereldhandelsorganisatie plus landen en regio's overal ter wereld het recht geven om hun landbouw in eigen handen te nemen. In volgende PALA nog meer over wat morgen moet gebeuren. (eigen berichtgeving)

Websites

lees hier NGO nota voor FAO-top: de wereldwijde voedselcrisis, en hoe ze te overwinnen

Klik hier voor website FAO top over Mondiale Voedselzekerheid

Lees meer in het voedseldossier van Vredeseilanden - Boeren redden de wereld

Klik hier voor Civil Society Statement on the World Food Emergency

Klik hier voor PALAbrief 65 ‘De wereldwijde voedselcrisis, en hoe ze te vermijden'

Klik hier voor info en bestellen boek en/of DVD KOE 80 heeft een probleem

Web-TV over de Cargill-blokkade te Gent

Regio's: 

Lees ook