Accueil

VOOR DE KOST. 40 mensen over hun job en echt werk

Bestel nu!

cover Voor de kost. 40 mensen over hun job en echt werk
14,00 €

Pala aanbod €14 i.p.v. €22,99 
gratis verzending 

Hoe gaat het met werk in onze samenlevingen? Hoe zijn jobs geëvolueerd? Hebbens  sommige beroepen nog wel toekomst? Dit boek serveert 40 verhalen van 40 verschillende mensen, elk over hun beroep. Zij die tot nu toe de moderne tijd overleven, andere die onder druk staan en dreigen te verdwijnen, en nieuwe beroepen die voortkomen uit de evoluties die we allemaal opmerken.

Met 40 foto's van Carlos López

De geïnterviewden spreken over de eigenheid van hun job en over de bedreigingen en uitdagingen ervan. De rode draad is hoe graag mensen werken en houden van hun beroep. Maar ze willen tegelijk ook meer greep op hun job en willen meedenken over wat beter kan en moet.

Dirk Barrez, Voor de kost. 40 mensen over hun job en echt werk, 2018, 176 p, winkelprijs € 22,99 - Pala lezers betalen € 20 en gratis verzending

Lees het essay WAT LEERT ONS VOOR DE KOST? waarin auteur Dirk Barrez op zoek gaat naar wat komt bovendrijven uit die veertig gesprekken. Alvast een voorsmaakje.

Ik doe mijn job graag… maar

Veertig mensen vertellen over hun heel verschillende jobs en beroepslevens. Fel valt op hoe iedereen laat merken graag te werken. Zoals iemand zegt: “Je moet met passie werken, dat moet met alle werk.” Maar allen laten ook merken: het kan beter. En ze komen met tal van voorstellen voor oplossingen.

Wat werknemers bovenal wensen, is greep hebben op hun werk en vertrouwen krijgen. Wat hen ergert, is de altijd maar groeiende controle en paperasserij.

Ze willen dat er naar hen wordt geluisterd, dat er respect is voor hun kennis, kunde, ervaring, inzicht, en ook voor hun inzet, ijver en loyauteit. Ze verwachten dat het menselijk kapitaal van bedrijven en organisaties ook primeert, niet enkel het geld.

Markant is hoeveel ze willen veranderen, hoe straf hun uitspraken, meest van al zelfs over milieu; velen tonen een bijna vanzelfsprekende aandacht voor het ecologische.

De ambitie om deel uit te maken van de economie van de toekomst leeft sterk. Ze willen dat bedrijfsleiders de snelle transformaties ernstig nemen én dat ze de werknemers betrekken bij het inschatten en aanpakken van de gevolgen ervan.

Hoeveel zullen we dan werken? Eén van de meest diepgaande betrachtingen is om de discussie over de werkweek en de wekelijkse arbeidsduur te heropenen. Die hangt samen met het pleidooi om stijgende productiviteit in de 21ste eeuw om te zetten in zowel sociale vooruitgang als in milieu-investeringen, en niet alleen in financiële winst.

Pijnlijk zijn de vele illustraties van een economie die steeds meer mensen naar de rand van de samenleving jaagt. De ongemakkelijke vaststelling leeft dat sociale onzekerheid oprukt. Maar ook het besef: werkende mensen moeten samen aan de slag om een duurzame welvaartsstaat voor iedereen uit te bouwen.


Dirk Barrez was ruim 20 jaar tv-journalist en reportagemaker voor VRT. Hij is auteur en hoofdredacteur van PALA.be, een website die antwoorden zoekt voor een meer sociale, ecologische en democratische wereld. Hij stond mee aan de wieg van diverse maatschappelijke initiatieven, zoals o.a. TransitieNetwerk Middenveld.

Zijn meest recente boeken zijn Transitie. Onze wereld van morgen en Coöperaties. Hoe heroveren we de economie?

Landen: 

Na elke bestelling van een boek of dvd, door drukken op de knop ‘bestel’, verschijnt uw (bijgewerkte) winkelwagen bovenaan in de rechterkolom. Klik daar om uw bestelling te bekijken of om meteen af te rekenen met het invullen van de adresgegevens en vervolgens de bestelling helemaal af te ronden.