Accueil

Mondiale welvaartsmachine amper voor 9 procent circulair

Al enkele jaren is circulaire economie vooral een modewoord. Zoals wel vaker gaapt een brede kloof tussen wat wenselijk is en de realiteit. Onze economie draait amper voor 9 procent circulair. Erger nog, we gaan erop achteruit.

In 2017 voedt de wereldwijde economische machinerie zich met 8,4 miljard ton aan materialen die circulair worden aangewend, die dus worden hergebruikt. Tien keer meer, een ontzaglijke hoeveelheid van 84,4 miljard ton, zijn nieuw ontgonnen materialen.

Van de niet gerecycleerde materialen gaat het grootste deel volledig verloren. Ze worden verbrand of vormen niet meer te recupereren afval. Drie sectoren zijn verantwoordelijk voor 82 procent van de totale materiële voetafdruk, gebouwen, voeding en mobiliteit.

The Circularity Gap Report 2019 presenteert een nuttige oefening. Overduidelijk is dat de mondiale economie geen duurzame circulaire koers vaart, integendeel. Om snel voortgang te maken in die richting is het essentieel om drastisch af te kicken van onze verslaving aan fossiele brandstoffen… en al ons materiaalgebruik te beheren binnen de grenzen van onze planeet. Het rapport geeft ook de wegen daarheen aan. Alleen jammer dus dat het op die wegen nog verontrustend rustig is. (db)

Circularity gap report 2019

Lees ook het vierdelige Pala essay Kerven in de wereld. Onbetaalbare jacht op bodemrijkdommen met volgende delen
1. Nieuwe goudkoorts
2. Een uitputtingsslag die we niet kunnen winnen
3. De sociale en economische pil van mijnbouw
4. Een andere mijnbouw. Een andere globalisering

Uw doordachte reacties zijn welkom op het emailadres infoATpala.be

Overname van dit artikel toegelaten voor niet-commerciële en niet-gesubsidieerde organisaties met vermelding van auteur en bron, met weblink. Wij vernemen het graag | Commerciële en/of gesubsidieerde organisaties nemen voor publicatie contact op met info@pala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen: uw gift is welkom
op rekeningnummer BE66 5230 4091 1443 van Pala vzw – Leuven.
Of we verwelkomen u graag als vaste steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Neem een gratis abonnement op de Pala nieuwsbrief (maximaal 2 maal per maand), dan hoeft u geen enkel artikel te missen. Gebruik daarvoor het inschrijvingsformulierklik hier

Regio's: 

Lees ook