Accueil

“Brazilië is niet de stortplaats van ontwikkelde landen”

Op maandag 4 september verzamelden vertegenwoordigers van diverse Braziliaanse milieu- en mensenrechtenorganisaties zich voor het Nationaal Congres in de hoofdstad Brasilia om de druk op te voeren in het lopende handelsconflict over tweedehandse autobanden tussen Brazilië en de Europese Unie. Onder de slogan “Brazilië mag niet de stortplaats worden van de ontwikkelde landen” eisen de NGO’s dat de Braziliaanse wetgever voet bij stuk houdt en niet zwicht voor de klacht van de EU.  De arbitragecommissie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in Genève moet een van deze dagen een definitieve uitspraak doen in het conflict. De EU vindt dat Brazilië zich moet houden aan de gemaakte afspraken binnen de GATT, de voorloper van de WTO, en de import van gebruikte autobanden uit de EU niet mag tegenhouden. Sinds 1991 is de import van afval in Brazilië bij wet verboden en de regering beroept zich op de Conventie van Bazel over de handel in gevaarlijk afval om ook gebruikte autobanden te weren. Volgens de milieuorganisaties vormen de afgedankte autobanden niet alleen een bedreiging voor het milieu, maar zijn ze ook een bron van ziektes zoals dengue en malaria, die worden verspreid door muggen die in de banden nestelen. De NGO’s vinden het onbegrijpelijk dat de EU pure handelsbelangen laat primeren op de milieu- en gezondheidsargumenten van ontwikkelingslanden. Volgens de EU valt de jaarlijkse export van 80 miljoen gebruikte autobanden onder de bepalingen van de WTO waarmee ook Brazilië en de leden van het Latijns-Amerikaanse handelsblok Mercosur hebben ingestemd. Volgens de actievoerders in Brasilia zet een eventuele WTO-beslissing de deur op een kier om van Brazilië “de stortplaats van de rijke landen te maken”.    

Envolverde (IPS-Brazilië):
http://www.envolverde.com.br/?edt=34#
Wereldhandelsorganisatie (WTO): documenten over het geschil Brazilië-EU over de import van tweedehandse autobanden:
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds332_e.htm
Platform van de Braziliaanse NGO’s tegen de import van autobanden:
http://www.fboms.org.br/gtnovo/novos_quimpneus_decl.htm
http://www.rebrip.org.br/_rebrip/pagina.php?id=880

Landen: 
Thema: 

Lees ook