Accueil

Haalt Afrika de Millenniumdoelstellingen?

Toen de 189 staatshoofden en regeringsleiders in september 2000 de Millenniumverklaring van de VN plechtig ondertekenden, gingen ze er nog vanuit dat de Millenniumdoelstellingen tegen 2015 zouden worden gehaald. Zes jaar later is het plaatje wat Afrika betreft een stuk minder rooskleurig. Hoe langer hoe meer indicatoren wijzen erop dat Afrika weliswaar vooruitgang boekt, maar lang niet genoeg om de streefcijfers te halen tegen 2015. Maar vooral de rijke landen blijven in gebreke bij de uitvoering van de achtste doelstelling, vinden actievoerders in Europa.
De arme landen moeten zorgen voor een ‘goed bestuur’ zodat de hulp goed kan worden besteed. Het probleem van de schuldenlast blijft echter een zware hypotheek leggen op de ontwikkeling van Afrika, net als de ongelijke handelsverhoudingen en de gesubsidieerde voedselproductie en dumpingpraktijken van de ontwikkelde landen. Daaraan raken vraagt veel meer moed dan méér geld ter beschikking stellen voor ontwikkelingssamenwerking. Jaarlijks geven de rijke landen 68 miljard dollar aan hulp, terwijl ze 300 miljard dollar uitgeven aan het ondersteunen van hun eigen landbouw. Een koe in de EU krijgt gemiddeld 2 dollar subsidie per dag, een bedrag dat de meeste Afrikanen niet eens hebben om te overleven.

News From Africa: http://www.newsfromafrica.org/newsfromafrica/articles/art_10797.html
Eurizons - European Tour For Global Responsibility:
http://www.eurizons.net/index.php?id=8&artid=10

Regio's: 

Lees ook