Accueil

Historisch keerpunt in aantocht: landbouwers verliezen bijna hun eerste plaats

Van de 6,5 miljard mensen zijn er in 2005 meer dan 3 miljard die werken of willen werken. Want jammer genoeg bedraagt het aantal werklozen naar schatting 192 miljoen, liefst 35 miljoen meer dan in 1995.
Heel interessant is de verdeling over de drie sectoren waarin de economie traditioneel wordt opgedeeld. De industrie die nochtans veruit het zwaarst doorweegt in de internationale handel, is maar goed voor 21 procent van de mondiale werkgelegenheid. De dienstensector was in 1995 goed voor 34,4 procent en is tien jaar later opgerukt naar de tweede plaats met 39 procent. Daarmee komt de eerste plaats van de landbouw in gevaar, nu nog goed voor 40 procent van de werkende wereldbevolking.
Voor het eerst in vele duizenden jaren, sinds de landbouw economisch belangrijker werd dan pluk, jacht en visvangst, zullen dit of volgend jaar de landbouwers niet langer de meerderheid van de beroepsbevolking vormen. En voor het eerst in de menselijke geschiedenis zal de dienstensector op nummer één komen.

IAO analyse Changing patterns in the world of work  http://www.ilo.org/public/english/bureau/inf/pr/2006/25.htm

Regio's: 

Lees ook