Accueil

Na Heiligendamm: ontwikkeling staat centraal in alternatief klimaatplan van G5

De topconferentie van de G8 (de rijkste industrielanden en Rusland) in het Noord-Duitse Heiligendamm heeft zoals verwacht alleen maar een verwaterd compromis opgeleverd inzake het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Vooral de Amerikaanse president Bush wilde van geen krachtige maatregelen horen om de groeikansen van de eigen industrie niet aan banden te laten leggen. Voor China, India, Brazilië, Zuid-Afrika en Mexico, de zogenaamde G5, moet ontwikkeling centraal staan bij een ‘gedifferentieerde’ lastenverdeling tussen rijke en arme landen bij het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Na afloop van de officiële G8-top presenteerde de G5 een eigen ‘alternatief’ klimaatplan. De rijkste industrielanden moeten zich harder inspannen om hun aandeel in de wereldwijde uitstoot te verminderen, want zij hebben technologisch en financieel meer mogelijkheden en ook minder dwingende groeinoden dan de ontwikkelingslanden, vindt de G5. De Indiase premier Manmohan Singh waarschuwde dat “onze vooruitzichten op groei en ontwikkeling niet ondermijnd of ingeperkt mogen worden. Meer en niet minder ontwikkeling is de beste weg voor ontwikkelingslanden om aan milieubehoud en klimaatbescherming te werken".
Het voorstel van de G5 gaat vooral in tegen de Amerikaanse eis dat India en China even grote inspanningen zouden moeten doen als de rijkste industrielanden om hun CO2-uitstoot te verminderen. Die oorspronkelijke eis werd wel sterk afgezwakt. De Duitse kanselier Merkel had graag een engagement van de G8 gezien om de uitstoot tegen 2050 met de helft te verminderen. Handel, armoedebestrijding, onderzoek, de ontwikkeling van biobrandstoffen en de versoepeling van intellectuele eigendomsrechten zijn belangrijk voor de G5. Ongeveer 1,1 miljard mensen hebben nog geen toegang tot stroom. De G5 vindt het dan ook onaanvaardbaar dat ontwikkelingslanden hun energieverbruik nu al zouden moeten beginnen terug te schroeven, terwijl de industrielanden meer dan 40 procent van de broeikasgassen uitstoten die wereldwijd worden geproduceerd.

IPS http://www.ipsnews.net/news.asp?idnews=38088
Over het initiatief van de G5 in de marge van de G8-top
http://www.eux.tv/article.aspx?articleId=9622
http://www.romandie.com/infos/news2/070607214317.w8lvls99.asp
Envolverde http://envolverde.ig.com.br/#

Regio's: 

Lees ook