Accueil

Nederlandse andersglobalisten verzamelden in Nijmegen

Er zijn zowat 3500 deelnemers opgedaagd op het tweede Nederlands Sociaal Forum vorig weekend in Nijmegen. Ze kwamen vooral uit goed tweehonderd maatschappelijke organisaties, van klein tot groot, van NGO tot vakbond. Vrijwel allemaal gooiden ze zich op tal van materies in honderdvijftig werkgroepen en zevenentwintig seminaries. De belangstelling was dikwijls zo groot dat de lokalen te klein bleken. Meest opvallend was die gretigheid om zich te verdiepen, om meer te weten over wat onze wereld overkomt via voordrachten, discussies, werkopdrachten, debatten en andere vormen van uitwisseling en kennisoverdracht.
Doel blijft om de wereld te veranderen. Eén les die de Nederlandse andersglobalisten trekken, is dat ze daarvoor nieuwe vormen van samenwerking en coalities moeten aangaan. Er blijft ook een groot verschil tussen zelfs reuzengrote donateurorganisaties en echte sociale bewegingen in capaciteit om echte veranderingen te forceren in de samenleving. Samir Amin wees erop dat ‘een sociale beweging niet a-politiek kan zijn als zij iets wil veranderen’.

www.sociaalforum.nl / IPS / eigen berichtgeving

Regio's: 
Landen: 

Lees ook