Home

3 maanden Tesla staking. Zweden blijven hun arbeidsmodel verdedigen

Op 27 oktober 2023 zijn de werknemers van de Tesla servicecentra in Zweden in staking gegaan omdat ze al jaren geen collectieve arbeidsovereenkomst kregen.

Drie maanden later staken ze nog altijd, met de instemming van de grote meerderheid van de Zweden en zelfs heel Noord-Europa, en met de dikwijls actieve steun van andere vakbonden tot zelfs van investeringsfondsen.

Over de grote maatschappelijke inzet – een heuse botsing tussen twee culturen met heel verschillende visies op wie (mee) zeggenschap mag uitoefenen in de markteconomie – en over het verloop van het conflict kon of kan u lezen in het artikel Noord-Europa verdedigt sociaal gecorrigeerde economie tegen Tesla.

Voor wie dat artikel zou gemist hebben, het blijft brandend actueel. Slechts één zaak is zeker, Tesla heeft aan Zweden – en Noord-Europa – een meer dan stevige opponent. Er staat dan ook veel op het spel, niet minder dan het overlegmodel tussen werkgevers en werknemersorganisaties.

Lees ook

Van een nieuwe Ikea en de jobs van General Motors: de jacht op goedkope arbeid woedt heviger

Wereldwijd hebben allen die van werk moeten leven het moeilijk. Hun aandeel in de welvaart die we produceren gaat op de meeste plaatsen al heel lang achteruit. Dat de financiële crisis ook voor wie van kapitaal moet leven de kaarten hard anders heeft geschud, verbetert daarom nog niet de situatie bij werknemers. Op mondiale economische markten blijven ze gevangen in een heel kwetsbare positie.

Neem de werknemers van de grote Amerikaanse autobedrijven. Vooral in de Verenigde Staten is het lang bon ton geweest, en soms is het dat nog altijd, om de vakbonden te hoge lonen te verwijten en daar de reden voor het falen te zoeken. Vrijwel iedereen moet vandaag beseffen dat in de eerste plaats het management van General Motors, Ford en Chrysler hebben gefaald.