Home

Prijs Klimaatrechtvaardigheid voor vakbond die werkt aan CO2-vrije industrieën

Dorje Khatri Prijs voor Klimaatrechtvaardigheid

Klik om te vergroten

De prijs voor klimaatrechtvaardigheid is uitgereikt aan de Zweedse vakbonden die samen met bedrijven werken aan CO2-vrije industriële processen en echt duurzame jobs. Zij tonen hoe de ecologische transitie ook sociaal vaart kan krijgen.

Sinds 2014 bestaat de Dorje Khatri Prijs voor Klimaatrechtvaardigheid. Hij herinnert de bij een lawine omgekomen voorzitter van de Nepalese sherpa vakbond die sterk ijverde voor klimaatactie.

De winnaar van de editie 2022 is de Zweedse Vakbondsconfederatie LO die in totaal 1,4 miljoen leden telt waarvan bijna de helft vrouwen.

’s Werelds eerste aanmaak van fossielvrij ijzer en staal

Hoofdreden voor de toekenning is de samenwerking van de vakbonden met Zweedse industriële bedrijven om industriële productieprocessen vrij te maken van CO2-uitstoot. Hun partnership leidde vorig jaar onder andere tot ’s werelds eerste aanmaak van fossielvrij ijzer en staal, aldus het IVV. Dat staalproject startte in 2017.

Vakbonden en werkgevers creëren samen echt duurzame jobs

De prijs wijst iedereen erop dat sociaal overleg wereldwijd energie-intensieve industrieën op de weg naar nuluitstoot kan brengen, wat een immense en dringende opdracht is.

Een echte sociaalecologische transitie

Al even belangrijk is dat de Zweedse gangmakers bewijzen dat die noodzakelijke transitie rechtvaardig kan gebeuren en daarenboven zelfs breed gedragen kan zijn door een sociale dialoog. Feitelijk creëren werkgevers en vakbonden zo samen de klimaatbestendige en kwalitatieve jobs van de toekomst.

Meer dan 200 werknemersorganisaties op Vijfde Wereldcongres IVV

De achtste Dorje Khatri Prijs voor Klimaatrechtvaardigheid werd bekendgemaakt op het vijfde wereldcongres van het Internationaal Vakverbond (IVV). Van 17 tot 22 november verzamelden bijna 1000 vertegenwoordigers van meer dan 200 werknemersorganisaties uit ruim 120 landen in Melbourne.

Nieuws dat de nieuwsmedia niet haalt

Merkwaardig genoeg haalt dit belangrijke vierjaarlijkse mondiale werknemersparlement amper het nieuws. Er zijn vrijwel geen media te vinden die er de nochtans journalistiek noodzakelijke aandacht aan besteden.

Wie er meer over wil lezen, kan hierna terecht onder ‘bronnen’. Zeker lezenswaardig is ook de Economic Briefing, een document van 23 pagina’s met een analyse van de kritische toestand waarin  het mondiale economische systeem verkeert.

Een verwante analyse verscheen in Pala eind september onder de titel Als overheden schaarste slecht beheren… betaalt zowat iedereen.

Dirk Barrez
Hoofdredacteur Pala.be en auteur van TRANSITIE. Onze welvaart van morgen 
(met dank aan Jan Van Criekinge)

Uw doordachte reacties zijn welkom op het emailadres infoATpala.be

Bronnen
The 2022 Dorje Khatri award for Climate Justice has been awarded to LO Sweden, the Swedish Confederation of Trade Unions 
Alle winnaars van de Dorje Khatri award for Climate Justice 
Overzicht artikels 5de IVV Wereldcongres 
World economy faces historic downturn – om de Economic Briefing te downloaden klik hier

Regio's: 

Lees ook

BOEK - VAN EILAND TOT WERELD. Appèl voor een menselijke samenleving

klik hier om het boek te bestellen

Van overal reizen afgevaardigden naar het eiland Pala om het verhaal en het programma van de goede samenleving te schrijven, met een economie die eindelijk van ons is, die de aarde geen geweld aandoet en waarvan de welvaart eerlijk verdeeld raakt, met mondiale sociale zekerheid en een aardegebruiksrecht voor iedereen.

Aan al wie beweert dat het nastreven van utopieën gevaarlijk is, antwoorden we: ‘Hadden we dan geen welvaartstaten moeten afdwingen? Of geen gelijke rechten voor man en vrouw? Wij hebben de vrijheid om ons leven te verbeteren.’

Dit boek doorbreekt de crisis van de verbeelding en ziet wel alternatieven. De auteur durft opnieuw de grote verhalen brengen.