Accueil

Nog een lange weg naar gerechtigheid en verzoening in Burundi

Een delegatie van juridische experts van de Verenigde Naties, o.l.v. vice-secretaris-generaal Michel Nicolas, is deze week op bezoek in Burundi. Ze zal er besprekingen voeren met de Burundese regering over de praktische organisatie van een ‘Waarheids- en Verzoeningscommissie’ en het juridische kader helpen scheppen dat nodig is voor de oprichting een speciale strafrechtbank die zal oordelen over oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Burundi heeft sinds vorig jaar een democratisch verkozen regering en president. Daarmee kwam een einde aan 12 jaar van burgeroorlog waarin meer dan 300.000 mensen omkwamen. Lokale mensenrechtenbewegingen, hierin gesteund door o.a. Human Rights Watch en Amnesty International, dringen er al lang op aan dat de nieuwe regering snel werk zou maken van de vervolging van de hoofdverantwoordelijken van de zware mensenrechtenschendingen.  De slachtoffers hebben daar recht op. Zolang dat niet is gebeurd, kan er geen sprake zijn van echte verzoening, zeggen de mensenrechtengroepen. Sinds januari heeft de regering al 3000 verdachten vrijgelaten, tegen anderen is nog altijd geen officiële aanklacht ingediend. Ondertussen krijgt de regering zware kritiek te slikken omdat haar veiligheidsdiensten zich nog altijd bitter weinig aantrekken van respect voor de meest fundamentele mensenrechten. Zaterdag besloot de partij Frodebu uit de regering van nationale eenheid te stappen uit onvrede met het regeringsbeleid.

Human Rights Watch

Amnesty International

Regio's: 
Landen: 

Lees ook

Strijd tegen straffeloosheid als voorwaarde voor duurzame vrede in Centraal-Afrika

Officieel heerst er vrede in de regio van de Grote Meren. Congo hield vorig jaar verkiezingen na een turbulente periode van tien jaar waarbij naar schatting vier miljoen mensen omkwamen. De Burundezen hadden al een jaar eerder een moeizame overgangsperiode afgesloten met verkiezingen. En Rwanda experimenteert met het gacaca-systeem voor de berechting van duizenden genocideverdachten. Maar iedereen weet dat de vrede in de regio heel broos is. In het oosten van Congo gaat het de laatste weken veeleer de verkeerde kant uit. Kan de strijd tegen de straffeloosheid van oorlogsmisdaden een voldoende voorwaarde scheppen voor een duurzame vrede?