Accueil

Noord en Zuid, ook in India

De donkere Dravidiërs, nu een kwart van de bevolking, waren de oorspronkelijke bewoners van India. Zij werden naar het zuiden verdrongen door de lichtgekleurde Ariërs.

Ook vandaag speelt huidskleur een belangrijke rol in de Indiase maatschappij. In damesbladen staan advertenties voor smeersels die een blanke huid beloven. Tot in chatrooms worden Dravidiërs regelmatig uitgescholden vanwege hun huidskleur. De arrogante houding van veel Noord-Indiërs roept al eeuwen de woede op van de bevolking van het zuiden.

Een van de vijf Dravidische talen die in het zuiden gesproken wordt, is het Tamil, de taal van de deelstaat Tamil Nadu, vele malen gecompliceerder en ouder dan een noordelijke taal als het Hindi. De Tamils waren ook verantwoordelijk voor hoogstaande architectuur en prachtige religieuze verzen. Veel Dravidiërs vinden dat ze cultureel op een hoger niveau staan dan het noorden waar het vooral om de handel draait.

De stad Bangalore, het hart van de computer- en informatietechnologie, is daar een voorbeeld van. Hetzelfde geldt voor de deelstaat Kerala, die de hoogste graad van alfabetisering van het land kent.

Zuiderlingen vinden de Indiërs uit het noorden vaak materialistisch, al rukt datzelfde materialisme nu ook in het zuiden op. Ze vinden zichzelf ook vredelievender dan de noorderlingen die ruw en agressief zouden zijn.

Na de onafhankelijkheid vonden sommige zuiderlingen dat Zuid-India zich moest afscheiden om een eigen Dravidistan te vormen. Dit potentiële conflict is opgelost door vier eigen deelstaten toe te wijzen aan de Dravidiërs: Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala en Karnataka.

Uit het India landenboek, auteur Brigitte Ars, 130 p. met foto's plus uitvouwbare overzichtskaart.
Klik hier voor meer informatie en bestellen - de landenboeken zijn alfabetisch gerangschikt

Landen: 
Thema: 

Lees ook