Accueil

Over de rechten van personen met een handicap: VN-verdrag voor 1 op de 10 mensen

Op vrijdag 30 maart ondertekenen de meeste Europese lidstaten (ook België en Nederland) het nieuwe VN-verdrag over de Rechten van Personen met een Handicap. De algemene vergadering van de VN had het verdrag al op 13 december 2006 goedgekeurd. Een coalitie van vijf Belgische ontwikkelingsorganisaties roept de overheid én de grote NGO’s op om eindelijk ten volle rekening te houden met personen met een handicap in hun ontwikkelingsbeleid. Normaal zou de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens moeten volstaan. In de praktijk zijn de 650 miljoen mensen in de wereld die leven met een handicap (10% van de wereldbevolking) er vaak heel slecht aan toe. Ook door de Belgische ontwikkelingssamenwerking worden zij tot op heden sterk verwaarloosd. Het recht op participatie van mensen met een handicap wordt in het nieuwe verdrag juridisch verankerd. Zeker voor de 520 miljoen mensen met een handicap die leven in ontwikkelingslanden is het leven geen pretje. Zij behoren bijna zonder uitzondering tot de armste lagen van de bevolking. Het verdrag kent daarom een belangrijke rol toe aan de internationale samenwerking. Het VN-verdrag erkent voor de eerste keer het verband tussen handicap en armoede. Momenteel krijgen maar twee op de honderd kinderen met een handicap toegang tot het basisonderwijs. Mensen met een handicap zijn geen bende sukkelaars die extra aandacht en verzorging nodig hebben, maar mensen die evenveel kansen en rechten moeten krijgen als iedereen. "Ik geloof sterk dat dit nieuwe instrument komt in een tijd waarin er grote veranderingen merkbaar zijn in de houding van de samenleving tegenover de rechten van personen met een handicap", zegt Louise Arbour, de Hoge VN-Commissaris voor de Mensenrechten.

PHOS: Platform Handicap en Ontwikkelingssamenwerking
http://www.phos.be/nederlands/index.php
Kinderen met een handicap: wat zeggen de bestaande verdragen    
http://www.11.be/index.php?option=content&task=view&id=102013
VN Website Verdrag over de Rechten van Personen met een handicap
http://www.un.org/disabilities/convention/index.shtml

Regio's: 

Lees ook