Home

Europa worstelt met ongelijkheid

Vele Europeanen kanten zich bij verkiezingen of op andere manieren tegen toenemende ongelijkheid en opdringende armoede. Maar Europa krijgt de ongelijkheidskloof niet verder dicht. Erger, op diverse terreinen wordt ze groter en het internationale EU-beleid leidt dikwijls tot meer ongelijkheid elders in de wereld.

Sinds 2005 leven er in de EU
8 procent meer mensen in inkomensarmoede

Het rapport Falling through the cracks: Exposing Inequalities in the EU and beyond laat geen twijfel bestaan. De kloof tussen rijk en arm in Europa vergroot.

Twintig procent van de bevolking verdient minder dan de armoededrempel in hun land. Sinds 2005 is het aantal mensen in de Europese Unie dat moet leven in inkomensarmoede toegenomen met acht procent.

Pijnlijk is het groeiende aantal werkende armen. Tal van mensen hebben wel een job maar ze verdienen er te weinig mee om fatsoenlijk te kunnen leven. Het onderstreept het belang van een goede sociale zekerheid om ongelijkheid te bestrijden en de economisch zwakkeren te beschermen.

Zorgwekkend zijn de hardnekkige loonkloof tussen vrouwen en mannen, de aanhoudende lagere carrièrekansen voor vrouwen, de discriminaties die heel wat groepen ervaren: allemaal drijven ze sterk de armoede aan.

Problematisch voor de hele wereld is dat het internationale beleid van de Europese Unie al te dikwijls ongelijkheden doet toenemen, zeker in vele ontwikkelingslanden.

Het rapport bevat vijftien landenstudies (Nederland is daar één van, België is er niet bij) en spit elf thema’s verder uit. Het eindigt met een hele reeks aanbevelingen voor onder andere de strijd tegen economische ongelijkheid, klimaatonrechtvaardigheid, internationale ongelijkheid, de genderkloof, de gezondheidskloof en vele wijdverbreide discriminaties. (db)

Bron
Falling through the cracks : Exposing Inequalities in the EU and beyond

Uw doordachte reacties zijn welkom op het emailadres infoATpala.be

Overname van dit artikel toegelaten voor niet-commerciële en niet-gesubsidieerde organisaties met vermelding van auteur en bron, met weblink. Wij vernemen het graag | Commerciële en/of gesubsidieerde organisaties nemen voor publicatie contact op met info@pala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen: uw gift is welkom
op rekeningnummer BE66 5230 4091 1443 van Pala vzw – Leuven.
Of we verwelkomen u graag als vaste steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Neem een gratis abonnement op de Pala nieuwsbrief (maximaal 2 maal per maand), dan hoeft u geen enkel artikel te missen. Gebruik daarvoor het inschrijvingsformulierklik hier

Regio's: 

Lees ook

UITVERKOCHT Van eiland tot wereld. Appèl voor een menselijke samenleving

cover Van eiland tot wereld. Appèl voor een menselijke samenleving

van Dirk Barrez

UITZONDERLIJK AANBOD 12 EURO i.p.v. 19 - verzending inbegrepen

Van overal reizen afgevaardigden naar het eiland Pala om het verhaal en het programma van de goede samenleving te schrijven, met een economie die eindelijk van ons is, die de aarde geen geweld aandoet en waarvan de welvaart eerlijk verdeeld raakt, met mondiale sociale zekerheid en een aardegebruiksrecht voor iedereen.

Aan al wie beweert dat het nastreven van utopieën gevaarlijk is, antwoorden we: ‘Hadden we dan geen welvaartstaten moeten afdwingen? Of geen gelijke rechten voor man en vrouw? Wij hebben de vrijheid om ons leven te verbeteren.’

Dit boek doorbreekt de crisis van de verbeelding en ziet wel alternatieven. De auteur durft opnieuw de grote verhalen brengen.

12,00 €